طرح هادي گردشگري محور توسعه روستاهاي سمنان مي شود

سمنان- ايرنا- مديركل دفتر روستايي و شوراهاي استانداري سمنان گفت: طرح هادي گردشگري براي جلوگيري از مهاجرت و توسعه اقتصادي در روستاهاي استان سمنان اجرا مي شود.

مهدي صميميان عصر دوشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: اجراي اين طرح ها براساس برنامه ششم توسعه و براي حفظ و احياي بناهاي تاريخي و گردشگري روستاهاي استان سمنان و توسعه پايدار انجام مي شود.
وي خاطر نشان كرد: براي اجراي اين طرح مهم فرهنگي كارگروهي با مشاركت ادارات كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، بنياد مسكن و دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري سمنان تشكيل مي شود.
مديركل دفتر روستايي و شوراهاي استانداري سمنان ادامه داد: با توجه به زيرساخت ها، اجراي طرح هادي گردشگري براي جلوگيري از پديده مهاجرت و افزايش اشتغال در روستاهاي استان تلاش مي شود.
صميميان با بيان اينكه روستاهاي تاريخي استان سمنان نيازمند حفاظت هستند، گفت: با مذاكره هاي انجام شده، اداره كل بنياد مسكن سمنان اجراي طرح هادي گردشگري در روستاهاي استان را برعهده مي گيرد.
مديركل دفتر روستايي و شوراهاي استانداري سمنان گفت: معماري بومي و بناهاي تاريخي در كنار جاذبه هاي طبيعي منحصر به فرد روستاهاي نقاط مختلف استان را بي مانند كرده است و بايد از اين ظرفيت ها براي توسعه اقتصادي سمنان بهره برد.
به گزارش ايرنا، در استان سمنان تاكنون بيش از 40 روستاي هدف گردشگري شناسايي شده است، سمنان داراي 308 روستاي برخوردار از شوراي اسلامي است و 257 روستاي استان هم دهياري دارد.
7339/6103