گروه پژوهشي توليد متابوليت ثانويه در اروميه راه اندازي شد

اروميه- ايرنا- سرپرست جهاد دانشگاهي آذربايجان غربي گفت: گروه پژوهشي توليد متابوليت هاي ثانويه در سامانه هاي زيستي در جهاد دانشگاهي آذربايجان غربي راه اندازي شد.

امين رستم زاده روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بيان كرد: پس از طي مراحل تصويب و دفاع از كاربرگ هاي ارايه شده اين گروه پژوهشي در جلسات مختلف، مجوز راه اندازي اين گروه تخصصي بصورت موافقت اصولي براي جهاد دانشگاهي آذربايجان غربي به مدت 2 سال از شوراي نظارت و گسترش تشكيلات پژوهشي جهاد دانشگاهي اخذ شد.
وي با بيان اينكه اين گروه با چهار نفر عضو هيات علمي و 2 نفر همكار پژوهشي متناسب با زمينه هاي مصوب به ارائه خدمات پژوهشي و تخصصي خواهد پرداخت، اضافه كرد: گروه پژوهشي توليد متابوليت هاي ثانويه در سامانه هاي زيستي با توجه به امكانات و تخصص هاي موجود مي‌تواند در زمينه زيست فناوري گياهان دارويي و همچنين استخراج و خالص سازي متابوليت هاي ثانويه حاصل از بيوراكتور با تمركز بر روي تركيبات آلكالوئيدي فعاليت كند.
سرپرست جهاد دانشگاهي آذربايجان غربي با اشاره به اينكه فرآيند توليد، استخراج، خالص سازي و كاربرد تركيبات ثانويه گياهي بسيار گسترده است، اظهار داشت: فعاليت در اين زمينه به صورت بين رشته اي است و همكاري تنگاتنگ علوم و فنون مختلف را مي طلبد كه در همين راستا پژوهشگراني از رشته هاي مختلف كشاورزي، زيست شناسي، شيمي و مهندسي شيمي (بيوتكنولوژي)، پزشكي و داروسازي مي توانند در اين زمينه همكاري كنند.
وي در خصوص جايگاه اين گروه پژوهشي در بين كشورهاي منطقه، گفت: با توجه به بررسي هاي انجام گرفته در بين كشورهاي منطقه مركزي كه بر روي تركيبات ثانويه گياهي فعاليت كند، وجود ندارد و تنها كشوري كه بر روي گياهان دارويي و مواد موثره فعاليت هاي تحقيقاتي بيشتري انجام مي دهد، كشور تركيه است.
رستم زاده ادامه داد: پژوهشگران ايراني مي توانند با استفاده از ظرفيت كشور در توليد گياهان دارويي به قطب پژوهشي منطقه در اين حوزه تبديل شوند.
به گزارش ايرنا آذربايجان غربي رويشگاه 520 گونه از گياهان دارويي است كه 70 تا 100 گونه از آنها جزء گياهان خوراكي به شمار مي رود.
3214/3072