كشف ساختارهاي معماري دوره اسلامي در تپه كوشكله سقز

سنندج - ايرنا - شواهد جديدي از معماري دوران تاريخي و اسلامي با ادامه نخستين فصل كاوش باستان‌شناختي تپه باستاني كوشكله سقز به‌دست آمد.

بر اساس اعلام اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كردستان، سرپرست تيم كاوش باستان‌شناختي تپه باستاني كوشكله سقز گفت: نتايج اوليه در اين فصل، شامل كشف بقاياي معماري از دو دورۀ فرهنگي قرون ميانۀ اسلامي و دوران تاريخي است كه براي مشخص شدن پيشينه و تاريخ گذاري مطلق آنها بايد آزمايش ساليابي صورت گيرد.
طاهر قسيمي افزود: ساختارهاي مشخص شده از دوره اسلامي بيانگر استقرارهاي روستانشيني در منطقه بوده و از دوره تاريخي نيز ساختاري خشتي مشخص شده است.
وي اضافه كرد: علاوه بر مطالعه موارد فرهنگي، مطالعات ميان رشته اي همچون: باستان - جانورشناسي، باستان - گياه شناسي، زمين - ريخت شناسي، ساليابي ديرين مغناطيس، ساليابي كربن 14 و ساليابي به شيوه گرماليان انجام مي شود.
وي گفت: برنامه پژوهشي باستان شناختي تپه كوشكله، نخستين پروژه لايه نگاري در شهرستان سقز است كه مي تواند اطلاعات ارزشمندي را در اختيار پژوهشگران قرار داده و بخشي از جدول گاهنگاري منطقه را مشخص و تكميل سازد و در اين راستا، براي حفاظت و معرفي اين آثار ارزشمند هماهنگي هاي لازم با اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كردستان انجام شده است.
مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كردستان نيز، بر لزوم انجام كاوشهاي باستان شناسي و نقش مهم اين پژوهش ها در روشن سازي پيشينه تاريخي، فرهنگي و سكونتي انسان در استان كردستان تأكيد كرد.
سيد محسن علوي افزود: انتظار مي رود نتايج اين كاوش ها بتواند با برنامه ريزي دراز مدت و ايجاد سايت موزه، در جذب گردشگران داخلي و خارجي به استان كردستان و شهرستان سقز موثر باشد.
نخستين فصل كاوش باستان شناختي تپه باستاني كوشكله شهرستان سقز با هدف لايه نگاري براي شناسايي دوره هاي تاريخي از فروردين ۱۳۹۸ آغاز شده است.
3034