مجمع مشورتي زنان روحيه مطالبه گري در زنان را افزايش مي دهد

مشهد- ايرنا- فرماندار نيشابور گفت: مجمع مشورتي زنان به عنوان نماينده جامعه بانوان روحيه مطالبه گري اين قشر را از مديران دستگاههاي اجرايي افزايش مي دهد و باعث تقويت روحيه و اعتماد به نفس آنان براي حضور در فعاليتهاي اجتماعي مي شود.

سعيد شيباني روز دوشنبه در حاشيه برگزاري دومين ميز خدمت مجمع مشورتي زنان نيشابور در دانشگاه اين شهر طي گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: امسال رويكرد اين مجمع توجه به حوزه زنان روستايي در بخش سلامت و كارآفريني و همچنين افزايش سطح تعاملات با اداره كل زنان و خانواده استانداري است.
وي اظهار داشت: برگزاري ميز خدمت مجمع مشورتي زنان نيشابور رويكرد جديد براي تقويت ارتباط و جذب زنان صاحب ايده و فعال در حوزه اجتماعي است.
وي گفت: در اين چارچوب زمينه پيوند دانشجويان نيز با برنامه هاي عملياتي اين مجمع فراهم آمده تا خروجي آن تبديل به اشتغال پايدار در جامعه شود و بستر فعاليت براي دوران پس از تحصيل آنان فراهم گردد.
شيباني افزود: نيمي از جامعه ما را زنان تشكيل مي دهند و اين مجمع زمينه حضور واقعي و ملموس زنان را در تصميم گيري ها و تصميم سازي هاي دستگاههاي اجرايي و شناسايي استعدادها فراهم آورده است.
وي اظهار داشت: امروز بيش از هر زمان ديگر نيازمند مشاركت و تعامل زنان و جوانان براي كاهش آسيب هاي اجتماعي هستيم.
دومين ميز خدمت مجمع مشورتي زنان نيشابور امروز با هدف جذب زنان دانشجو در حوزه هاي فرهنگي و اجتماعي برگزار شد.
اولين ميز خدمت مجمع مشورتي زنان نيشابور نيز هفته گذشته در مسجد جامع اين شهر برگزار گرديد.
در اين برنامه روساي كميسيونهاي اين مجمع مشورتي پاسخگوي سوالات مراجعان در حوزه هاي حقوق، بيمه، سلامت و كارآفريني بودند.
مجمع مشورتي زنان نيشابور متشكل از كميسيونهاي آموزش و پژوهش، فرهنگي و اجتماعي، اشتغال و كارآفريني، حقوقي و سلامت فعاليت خود را از سال 1396 آغاز كرده است.
برگزاري كارگاههاي توانمند سازي بانوان، آسيب شناسي اجتماعي و كارآفريني در مناطق كم برخوردار از فعاليت هاي مجمع مشورتي زنان نيشابور طي اين مدت است.
مركز شهرستان 450 هزار نفري نيشابور در 127 كيلومتري غرب مشهد قرار دارد.
9869 / 6053