افزايش سرانه ورزشي در آذربايجان غربي از اولويت هاي دولت است

اروميه- ايرنا- سرپرست معاونت هماهنگي امورعمراني استاندار آذربايجان غربي گفت: اولويت دولت افزايش سرانه ورزشي و حمايت از تيم هاي ورزشي در اين استان است.

پيمان آرامون روز دوشنبه در بازديد از ورزشگاه 6 هزار نفري سلماس افزود: استاندار آذربايجان غربي نيز در راستاي حمايت از بخش ورزش استان اقدامات مهمي را اجرايي كردند.
وي با تقدير از دست اندركاران آماده سازي طرح ورزشگاه 6 هزار نفري سلماس، ادامه داد: اين وزشگاه در زميني به مساحت 10 هكتار با 400 ميليارد ريال هزينه احداث شده است.
وي اعلام كرد: اين ورزشگاه همزمان سفر رياست محترم جمهوري به استان همزمان با چند طرح زيربنايي و عمراني به بهره برداري مي رسد.
وي گفت: ورزشگاه 6 هزار نفري سلماس شامل زمين چمن مصنوعي، پيست دو و ميداني و پاركينگ است.
به گزارش ايرنا، فردا /سه شنبه/ همزمان با سفر رييس جمهوري و برخي اعضاي هيات دولت به آذربايجان غربي 27 طرح عمراني، خدماتي و زيربنايي در شهرستان هاي مختلف استان به بهره برداري مي رسد.
سلماس در شمال آذربايجان غربي قرار دارد و جمعيت آن به حدود 200 هزار نفر مي رسد.
9918/7129