2200 ميليارد تومان طرح توسعه منابع آب و خاك آذربايجان غربي افتتاح مي شود

اروميه- ايرنا- مديرعامل شركت آب منطقه اي آذربايجان غربي گفت: چهار طرح بزرگ توسعه منابع آب و خاك كه با 2200 ميليارد تومان هزينه در اين استان اجرا شده است، فردا/سه شنبه/ با حضور دكتر حسن روحاني به بهره برداري مي رسد.

كيومرث دانشجو روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: اين طرح ها شامل سد و شبكه هاي پاياب سد كرم آباد پلدشت، سد و شبكه آبياري سيلوه پيرانشهر، سد انحرافي بويلاپوش خوي و سد و نيروگاه سردشت است.
وي اضافه كرد: در سفر رييس جمهوري طرح جامع كرم آباد كه يكي از بزرگترين طرح هاي توسعه منابع آب و خاك وزارت نيرو به شمار مي رود، با حجم سرمايه گذاري يكهزار و 400 ميليارد توماني به بهره برداري مي رسد.
وي بيان كرد: با اجراي اين طرح سالانه 112 ميليون مترمكعب آب از محل آبگير احداث شده در رودخانه ارس برداشت مي شود تا آب مورد نياز 19 هزار و 250 هكتار از شبكه آبياري تامين شود.
مديرعامل شركت آب منطقه اي آذربايجان غربي ادامه داد: ميزان اشتغال پيش بيني شده براي اين طرح 25 هزار نفر است.
«دانشجو» با اشاره به حجم مخزن 54 ميلون مترمكعبي سد مخزني كرم آباد پلدشت، اظهار داشت: اين طرح شامل هشت ايستگاه پمپاژ، خط لوله انتقال 21 كيلومتري، 2 واحد پست برق، 100 كيلومتر خط انتقال برق بوده و براي اجراي آن بيش از پنج ميليون و 500 هزار مترمكعب خاكريزي انجام شده است.
وي افزود: ارتفاع اين سد 43 متر از بستر رودخانه و طول تاج آن 2 هزار و 400 متر است.
وي با اشاره به افتتاح سد و شبكه آبياري سيلوه پيرانشهر نيز اضافه كرد: با افتتاح اين سد آب مورد نياز حدود 13 هزار هكتار زمين كشاورزي منطقه تامين مي شود.
وي بيان كرد: اين طرح شامل 22.5 كيلومتر كانال انتقال آب، يك رشته تونل به طول نزديك به يك كيلومتر، 14 ايستگاه پمپاژ و 2 پست برق است.
مديرعامل شركت آب منطقه اي آذربايجان غربي ادامه داد: سد مخزني سيلوه در شمال غرب پيرانشهر كه با هدف تامين آب شرب اين شهرستان و برخي نيازهاي زيست محيطي منطقه احداث شده، 79 متر ارتفاع دارد و طول تاج آن نيز 731 متر است.
«دانشجو» سد انحرافي بويلاپوش در جنوب غربي خوي را يكي ديگر از طرح هاي افتتاحي با حضور رييس جمهوري در آذربايجان غربي عنوان كرد و گفت: اين سد بر روي رودخانه قطور خوي با هدف تنظيم و انتقال 51 ميليون مترمكعب آب اجرا شد.
وي اظهار داشت: اين سد از نوع بتني با سرريز دريچه دار به طول 30 متر و شامل سه دستگاه دريچه، 2 دهانه آبگير و پنج واحد حوضچه رسوب گير است.
وي افزود: در اين طرح با احداث 20 كيلومتر كانال، امكان تامين آب 6 هزار و 500 هكتار از اراضي كشاورزي منطقه فراهم مي شود.
وي با اشاره به اينكه سد مخزني سردشت و نيروگاه برق آبي اين منطقه يكي ديگر از طرح هاي افتتاحي در اين سفر خواهد بود، اضافه كرد: اين سد با هدف كنترل و تنظيم منابع آبي حوضه «گلاس» براي توليد انرژي برق آبي و تامين آب مورد نياز هفت هزار و 800 هكتار از اراضي كشاورزي منطقه و تامين آب شرب مردم شهرهاي سردشت و ربط اجرا شد.
مديرعامل آب منطقه اي آذربايجان غربي بيان كرد: ارتفاع 12 متري از پي، طول تاج 280 متري، تونل آبرساني چهار هزار و 400 متري براي انتقال آب به نيروگاه از جمله ويژگي هاي اين سد به شمار مي رود.
«دانشجو» اظهار داشت: نيروگاه سد سردشت با ظرفيت توليد سالانه 421 گيگاوات ساعت برق، زمينه افزايش توليد و صادرات انرژي را نيز فراهم مي كند.
به گزارش ايرنا، دكتر حسن روحاني رييس جمهوري اسلامي ايران فردا/سه شنبه/ به منظور افتتاح 27 طرح عمراني، خدماتي و زيربنايي با هزينه چهار هزار و 465 ميليارد توماني به آذربايجان غربي سفر مي كند.
2093/3072