تيم ملي آبي پشتوانه فدراسيون بسكتبال كشور است

اصفهان - ايرنا - سرمربي تيم ملي بسكتبال آبي كشور گفت: تيم ملي آبي پشتوانه اي براي فدراسيون و تيم اصلي بسكتبال كشور است زيرا با شناسايي بازيكنان مستعد آنها را به تيم بزرگسالان معرفي مي كند.

فرزاد كوهيان روز دوشنبه در گفت و گو با ايرنا در اصفهان افزود: تيم ملي بسكتبال آبي سال گذشته با تصميم سازمان تيم هاي ملي كشور تشكيل شد تا پشتوانه اي براي تيم ملي بزرگسالان باشد و نسل جديدي از بازيكنان را هماهنگ با تيم اصلي ملي پرورش دهد.
وي توضيح داد: فدراسيون بسكتبال سال گذشته با اعمال تغيير در عنوان تيم‌هاي ملي الف و ب، 2 تيم قرمز و آبي را تشكيل داد كه تيم ملي قرمز متشكل از بازيكنان اصلي و تيم آبي متشكل از بازيكنان زير 23 سال است.
كوهيان خاطرنشان كرد: سال گذشته 2 نفر از بازيكنان تيم آبي به تيم بزرگسالان ملحق شدند و نتيجه مثبتي بهمراه داشت بهمين دليل فدراسيون بسكتبال از طرح تشكيل تيم آبي استقبال كرد.
عضو كادر فني تيم ملي با بيان اينكه شركت تيم ملي بسكتبال آبي در برخي تورنمنت ها و رقابت ها، پيش بيني شد، گفت: اردوي تمريني اين تيم در اصفهان از 24 ارديبهشت جاري آغاز شد.
سرمربي تيم ملي بسكتبال آبي كشور اضافه كرد: اين اردو به ميزباني ذوب آهن اصفهان برگزار شد و در مرحله نخست 20 نفر در تمرين هاي آن حاضر شدند.
كوهيان با بيان اينكه مرحله نخست اردوي تيم ملي بسكتبال آبي دوم خرداد امسال به پايان مي رسد، افزود: در اين مرحله بازيكنان غربال مي شوند و مرحله دوم اردو از هفتم تا سيزدهم خرداد برگزار خواهد شد.
تمرين هاي تيم ملي بسكتبال آبي كشور در اردوي اصفهان در سالن بسكتبال ملت انجام مي شود.
3011/6026/