آمریكا در امدادرسانی به سیل زدگان حقوق بین الملل را نقض كرد

تهران - ایرنا - رئیس فرهنگستان علوم پزشكی در نامه ای خطاب به دبیر كل سازمان ملل متحد اقدام غیرانسانی آمریكا در امدادرسانی به مردم سیل زده ایران را نقض آشكار حقوق بین الملل عنوان كرد.

به گزارش گروه دانشگاه و آموزش ایرنا، سیدعلیرضا مرندی روز دوشنبه در نامه ای خطاب به آنتونیو گوتروش دبیر كل سازمان ملل متحد در اعتراض به نقض آشكار حقوق بین الملل در خصوص كمك رسانی به سیل زدگان كشورمان و اقدامات غیرانسانی دولت آمریكا در زمینه اعمال محدودیت های تامین دارو و تجهیزات پزشكی، نوشت: پیرو مكاتبات قبلی اینجانب مبنی بر تحریم های ظالمانه دولت جنایتكار آمریكا بر مردم كشور عزیز مان كه محدودیت ها و مشكلاتی را در تامین داروها و تجهیزات پزشكی حیاتی ایجاد كرده است، شاهد اقدام غیرانسانی دیگری از دولت آمریكا و برخی كشورهای وابسته غربی هستیم كه بر خلاف ابتدایی ترین حقوق بین الملل مانع رساندن كمك های مالی بین المللی به سیل زدگان عزیر كشرومان شده اند.
مرندی افزود: سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر در مواقعی كه بر خلاف خواست دولت ظام آمریكا باشد سكوت كامل اختیار كرده و از اندك اظهار نظری در دفاع از حقوق مسلم مردم رنج دیده از سوانح طبیعی كه نیازم مبرم به كمك های مالی جهت بازسازی مناطق مسكونی دارند، خودداری می كنند.
وی در پایان عنوان كرد: بدیهی است هرگونه اقدام موثر جنابعالی در جلوگیری از یكه تازی دولت آمریكا و حامیان غربی آن علیه حقوق مسلم مردم كشورمان فراموش نخواهد شد.
دانام**9283** 1200