25 ميليون نفر سال گذشته از موزه‌هاي كشور بازديد كردند

تهران- ايرنا- مدير اداره كل موزه‌ها از بازديد 25 ميليون نفر در سال گذشته از موزه‌هاي كشور خبر داد.

محمد رضا كارگر روز دوشنبه در نشستي به منظور روز جهاني موزه و گراميداشت هفته ميراث فرهنگي، گفت: نمي‌توان توسعه اجتماعي را صرفاً ايجاد موزه توسط دولت بدانيم. هزينه‌هاي ميلياردي براي ايجاد موزه از سوي دولت، توسعه اجتماعي محسوب نمي‌شود و امكانات مادي آن نيز وجود ندارد.
وي ادامه داد: از سويي بسياري از ميراث و آثار در اختيار مجموعه‌داران و تشكل‌هاي خصوصي است و دولت نمي‌تواند نسبت به حفظ و نگهداري آنها در موزه‌ها اقدام كند؛ به اين دليل تلاش كرديم اين ميراث توسط مردم در قالب موزه‌هاي خصوصي حفظ و معرفي شود.
كارگر افزود: بخشي از موزه‌هاي غيردولتي شخصي هستند و افراد قصد دارند حاصل زحمات چندساله خود را در قالب موزه‌ها ماندگار كنند؛ اما برخي موزه‌ها نيز مربوط به تشكل‌ها و يا مردم يك روستاست كه سعي در حفظ هويت خود دارند.
وي از رشد 250 درصدي راه‌اندازي موزه‌هاي غيردولتي خبر داد و گفت: در حال حاضر 129 موزه خصوصي در كشور فعال است. در سال هاي اخير شاهد نهضتي هستيم كه مردم نسبت به ميراث فرهنگي، موزه ها و تاريخ سرزمين خود علاقمند و پيگير شدند و علاقمند همكاري در عرصه هاي ياد شدن هستند.
كارگر در پاسخ به چرايي فعال نبودن موزه ملي قرآن در گستره كشورهاي اسلامي، گفت: زماني كه مرحوم حسن حبيبي (معاون اول اسبق رئيس جمهوري) تصميم به احداث موزه ملي قرآن گرفت پيشنهاداتي مطرح شد تا اين موزه در قامت موزه ملي هنرهاي قرآني فعاليت كند در آن زمان بنا به مقتضيات زماني با ايجاد موزه ملي قرآن موافقت شد. در حاليكه موزه ملي قرآن يعني اينكه بهترين و فاخرترين قرآن‌هايي كه توسط ايرانيان نوشته شده است را جمع‌آوري كنيم ولي اين قرآن‌ها عمدتاً خارج از كشور يا در اختيار موزه‌هاي مختلف همچون آستان قدس رضوي و كتابخانه آيت‌الله نجفي است.
وي ادامه داد: بسياري از اين قرآن‌ها در سطح جهاني شناخته شده هستند و نمي‌توان آنها را از ساير موزه‌ها به موزه ملي قرآن انتقال داد.
وي با بيان اينكه نام موزه ملي قرآن بسيار سنگين است و مردم توقع كار شاخص قرآني در اين حوزه دارند، اظهار داشت: اعتبار خوبي براي خريداري آثار قرآني از ساير كشورها در نظر گرفته و تعدادي خريداري شد اما آنچه در شأن موزه ملي قرآن بود محقق نشد.
مدير اداره كل موزه ها در زمينه چرايي برگزار نشدن نمايشگاه‌هاي قرآني از سوي اين موزه در كشورهاي اسلامي گفت: بايد پيشنهاداتي از سوي كشورهاي اسلامي وجود داشته باشد تا ما نسبت به برپايي نمايشگاه اقدام كنيم.
وي افزود: معمولا كشورهاي اسلامي در اين زمينه دستاوردي ندارند و از تبحر كافي نيز برخوردار نيستند. اگر موزه ملي اقدام به نمايش آثار قرآني خود در ساير كشورها مي‌كند به اين دليل است كه مجموعه هنرهاي اسلامي را به نمايش مي گذارد و آثار قرآني نيز بخشي از آن محسوب مي‌شود.
فراهنگ**3377**9157