۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸،‏ ۱۵:۳۷
کد خبر: 83321304
۰ نفر
امكان بازگشت نخبگان غيرمقيم حوزه مكان محورفراهم مي شود

تهران- ايرنا- گروه مكان محور ستاد توسعه فناوري‌هاي فضايي وحمل ونقل پيشرفته معاونت علمي وفناوري، در سال جاري دورنما و برنامه‌ريزي‌هاي اوليه براي بازگشت نخبگان غيرمقيم حوزه مكان را آغاز كرده است و نيمه دوم امسال فاز عملياتي آن را اجرايي خواهد كرد.

به گزارش روز دوشنبه معاونت علمي وفناوري رياست جمهوري، يكي از اولويت هاي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري تلاش براي بازگرداندن و يا همكاري با نخبگان ايراني غير مقيم است كه براي اجرايي شدن آن، برنامه اي نيز تهيه شده و به تمام ستادها و معاونت ها ابلاغ شده است. نخبگان مكان محور نيز يكي از گروه هاي هدف اين طرح هستند كه زمينه بازگشت آنها به كشور فراهم خواهد شد.
با توجه به اينكه در قرن 21، تعداد فناوري‌هاي مرتبط با حوزه مكان محور افزايش چشمگيري يافته است، ضرورت توسعه اين فناوري مهم و حياتي در دنيا احساس شده است. به همين دليل، كشورهاي مختلف به دنبال راه هاي توسعه اين علم هستند. در ايران نيز به اين فناوري نو، نگاهي ويژه صورت گرفته و در معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري گروهي براي ساماندهي به بازيگران اين عرصه تشكيل شده است.
از جمله فناوري‌هاي مكان محور مي توان به فناوري هاي اطلاعات مكاني (مانند GIS، LIS و حدنگار)، فناوري‌هاي تعيين موقعيت و ناوبري (مانند GPS و Indoor Positioning)، سنجش‌ازدور (مانند سنجش‌ازدور چندطيفي و فراطيفي و سنجش‌ازدور راداري)، فتوگرامتري (مانند فتوگرامتري هوايي، بردكوتاه و پهپاد)، فناوري‌هاي پويشگرهاي ليزري (مانند ليدار)، ژئودزي (مانند فيزيكال ژئودزي و ژئوديناميك)، هيدورگرافي و فناوري‌هاي حاصل از تلفيق موارد فوق (مانند خدمات مكان‌مبنا (LBS) اشاره كرد.
بر همين اساس، گروه مكان محور ستاد توسعه فناوري‌هاي فضايي و حمل و نقل پيشرفته معاونت علمي و فناوري نيز يكي از اولويت هاي كاري خود را پس از شناسايي نخبگان ايراني اين حوزه، اتخاذ سياست‌هايي براي بازگشت آنها به كشور قرار داده است.
اين گروه در سال جاري، دورنما و برنامه ريزي هاي اوليه براي اين هدف را آغاز كرده است و نيمه دوم امسال فاز عملياتي آن را اجرايي خواهد كرد.
علمي ** 9340**1485