انحلال دولت اتريش؛ ضربه به راست افراطي در آستانه انتخابات پارلمان اروپا

تهران - ايرنا - رسوايي رهبر حزب راست افراطي اتريش و انحلال دولت اين كشور چند روز پيش از آغاز انتخابات پارلمان اروپا ضربه اي به احزاب ملي گرا و پوپوليست اروپايي ارزيابي شده است.

به گزارش ايرنا، رهبر حزب راست افراطي 'آزادي' اتريش كه حزب كوچكتر در دولت ائتلافي اين كشور است در پي انتشار يك ويدئوي جنجالي حاكي از ارتباط او با افرادي در روسيه پيش از انتخابات، از مقام خود كناره گيري كرد و صدراعظم اتريش برگزاري انتخابات زودهنگام در ماه سپتامبر (شهريور) را اعلام كرد.
ويدئويي كه از عصر جمعه منتشر شد و در روزهاي گذشته جنجال و حواشي زيادي در اتريش و اروپا ايجاد كرد، 'هاينس كريستين اشتراخه' را درحالي نشان مي دهد كه به يك زن كه گمان مي كرده از اليگارش هاي روسي است قراردادهاي دولتي پيشنهاد مي كند و انتشار اين ويدئو ضربه اي به جنبش راست هاي افراطي در اروپا پيش از انتخابات پارلمان اروپا در ماه جاري است.
در اين فيلم كه روزنامه هاي آلماني بخشي از آن را منتشر كرده اند، اشتراخه و يكي از همكاران حزبي او در جايي كه ظاهرا ويلايي در 'ابيزا' است با يك زن جلسه دارند. اين زن مي گويد كه خواستار سرمايه گذاري چند صد ميليون يورويي در اتريش است.
اشتراخه و همكار حزب او هم پيشنهاد سرمايه گذاري از جمله كسب سهام 50 درصدي از روزنامه بانفوذ 'كرونن زايتونگ' اتريش را در ازاي حمايت از اشتراخه و حزب آزادي در انتخابات مي دهند. اشتراخه كه در آن زمان رهبر حزب اپوزيسيون بود و دولت در اختيار حزب مردم و حزب چپ ميانه سوسيال دموكرات اتريش بود، در اين ويدئو مي گويد كه مايل است وضعيت رسانه ها در اتريش را همانند الگوي ويكتور اوربان در مجارستان تغيير دهد. اوربان در مجارستان به سركوب رسانه ها متهم شده و مورد انتقاد قرار گرفته است.
مجله اشپيگل و روزنامه زدويچه زايتونگ آلمان منبع اين ويدئو را افشا نكرده اند اما گفته اند اين فيلم بطور مخفيانه در سال 2017 ميلادي و پيش از انتخابات پارلمان اتريش ضبط شده است؛ انتخاباتي كه منجر به تشكيل دولت ائتلافي دست راستي و ائتلاف كورتس با اشتراخه منجر شد.
'الكساندر فان در بلن' رئيس جمهوري اتريش شنبه شب گفت: اين فيلم تصوير شرم آوري نشان مي دهد؛ تصويري كه نمايانگر كشور ما نيست؛ اتريش اينگونه نيست. 'دولت در استان 'بورگنلند' يكي از استان هاي فدرال اتريش نيز روز يكشنبه انتخابات زودهنگام اعلام كرد زيرا اعلام شد كه ائتلاف محافظه كارها با حزب آزادي در آن استان نيز منحل خواهد شد.
'سباستين كورتس' صدراعظم اتريش شنبه شب و در پي استعفاي اشتراخه رهبر حزب آزادي از مقام معاونت صدراعظمي، دولت اين كشور را منحل كرد.
اشتراخه از مخالفان برجسته مهاجرپذيري در اروپا است كه ارتباطاتي با 'ولاديمير پوتين' رئيس جمهوري روسيه دارد. حزب آزادي اتريش را افسراني از واحد 'اس اس' هيتلر پس از جنگ جهاني دوم پايه گذاري كردند. اين حزب از 1983 تا كنون چهار بار در دولت حضور داشته اما هربار دولت با يك رسوايي سقوط كرده است. از زمان ورود اين حزب به دولت اتريش در دسامبر 2017 تاكنون برخي از اعضاي ارشد اين حزب اظهارات نژادپرستانه اي بر زبان آورده و نمادهاي نازي نشان داده اند. اشتراخه اغلب در مركز جنجال هايي بوده است.
كورتس صدراعظم اتريش با اشاره به اين موارد در واكنش به فيلم تازه منتشر شده گفت: در گذشته وضعيت هاي زيادي بود كه هضم آنها براي من دشوار بود اما پس از انتشار اين ويدئو بايد صادقانه بگويم كه ديگر بس است؛ حزب آزادي در حال ضربه زدن به جايگاه كشور ما است.

** ضربه به ائتلاف ملي گراها و احزاب راست افراطي اروپا
روز شنبه قرار بود اشتراخه در مراسم آغاز به كار ائتلاف ملي گراهاي طرفدار اروپا موسوم به 'اروپاي ملل' در ميلان ايتاليا شركت كند اما در عوض در يك كنفرانس خبري احساسي در وين شركت كرد و ضمن اعلام استعفا و به رفتار 'فاجعه آميز' و 'شرم آور' اذعان كرد. پس از استعفاي اشتراخه، 'نوربرت هوفر' معاون او مسئوليت حزب آزادي اتريش را بر عهده مي گيرد. تصميم صدراعظم اتريش براي درخواست انتخابات زودهنگام كه رئيس جمهور اتريش هم با آن موافقت كرده و قرار است در ماه سپتامبر برگزار شود، به تجربه حكومت مشترك احزاب دست راستي در اروپا پايان مي دهد. اشتراخه در 14 سال دوره زعامت حزب آزادي اتريش ارتباطات نزديكي با سياستمداران ملي گرا در سرتاسر اروپا ايجاد كرده است.
سقوط اشتراخه از قدرت در پي رسوايي اخير در آستانه انتخابات پارلمان اروپا در روز 26 ماه مه (يكشنبه پنجم خرداد ماه) بطور گسترده اي در رسانه ها و مطبوعات اروپا پوشش داده شد.
اين رسوايي همچنين نگراني ها در خصوص ارتباطات بين جنبش رو به گسترش ملي گراها در اروپا با روسيه را تشديد كرده است. حزب جبهه ملي 'مارين لوپن' رهبر ملي گراهاي فرانسه درباره سوء استفاده از اعتبارات عمومي مورد تحقيق قرار گرفته و همچنين به علت دريافت وام از روسيه مورد توجه قرار گرفته است. لوپن گفته كه حزب او قادر به دريافت اعتبار از بانك هاي فرانسه نبوده است.
در ايتاليا، حزب ضدمهاجرتي 'ليگ' كه 'ماتئو سالويني' رهبري آن را بر عهده دارد با خطر ورشكستگي به علت جريمه اي در ارتباط با فساد در گذشته رو به رو است و اين در حالي است كه سفرهاي معاون نخست وزير ايتاليا به مسكو در كانون موشكافي رسانه ها قرار گرفته است. او گفته به اين علت به مسكو سفر كرده كه احساس كرده تحريم هاي غرب عليه روسيه 'ديوانگي' است.
در همين حال در آلمان دادستانها در حال تحقيق درباره تامين مالي حزب راست افراطي 'آلترناتيو براي آلمان' هستند و اعضاي اين حزب نيز به علت سفر به مناطق تحت اشغال روسيه در اوكراين مورد انتقاد قرار گرفته اند. برخي از آنها گفته اند كه براي نظارت بر انتخابات به اوكراين رفته اند و برخي ديگر نيز گفته اند كه سفر آنها شخصي بوده است.
انتخابات هفته آينده پارلمان اروپا به عنوان متر و معيار ميزان حمايت مردمي از احزاب افراطي راست و چپ كه قدرت گرفته و احزاب سنتي اروپا را به چالش كشيده اند به دقت از سوي ناظران سياسي رصد خواهد شد.
'آنگلا مركل' صدراعظم آلمان درباره رسوايي سياسي در اتريش گفت: ما با گرايش هاي پوپوليستي كه به ارزش هاي ما بي احترامي مي كنند برخورد مي كنيم؛ آنها مي خواهند ارزش هاي اروپايي ما را نابود كنند و ما بايد با قدرت دربرابر اين مساله ايستادگي كنيم.
از سوي ديگر، راست هاي افراطي از جمله لوپن رهبر حزب جبهه ملي فرانسه انتشار ويدئوي مزبور در اين برهه زماني و پيش از انتخابات اروپايي را سوءظن برانگيز قلمداد مي كنند. اشتراخه نيز گفته كه اين ويدئو بخشي از تلاش سرويس مخفي براي ساقط كردن دولت اتريش بوده اما هيچ شواهد و مداركي براي اين ادعا ارائه نكرده است.
در همين حال يك آژانس محافظت از اطلاعات در آلمان نيز اعلام كرده كه رسانه آلمان با انتشار اين ويدئو كار اشتباهي كرده و حقوق حريم خصوصي را نقض كرده اند.

**تظاهرات مردمي در اروپا عليه راست هاي افراطي
در حالي كه كمتر از يك هفته به برگزاري انتخابات پارلمان اروپا باقي مانده است، دهها هزار نفر از مردم در شهرهايي در سرتاسر اروپا در روزهاي گذشته در مخالفت با برنامه هاي ملي گرايانه و افراطي تظاهرات كردند. تظاهركنندگان در انگلستان، لهستان، روماني ،مجارستان، سوئد، اتريش، اسپانيا، ايتاليا، فرانسه، هلند، دانمارك، بلغارستان و آلمان نگراني خود را درباره برنامه هاي احزاب راست افراطي ابراز داشتند. تظاهرات در شهرهاي آلمان با شعار 'يك اروپا براي همه، صداي شما عليه ملي گرايي' برگزار شد.
'روكسانا مايفنر' يك تظاهركننده در فرانكفورت به يورونيوز گفته است: فعاليت اين همه احزاب راستگرا در آلمان و سرتاسر اروپا هشدار دهنده است؛ ما بايد از تاريخ درس بگيريم و در مسئوليت داريم در انتخابات دربرابر اينها بايستيم.
در همين حال اوايل اين هفته در شهر ميلان ايتاليا همايش سراسري احزاب ملي گراي اروپايي پيش از انتخابات پارلمان اروپا برگزار شد؛ همايشي كه اشتراخه رهبر راست افراطي اتريش در آن غايب بود.
ماتئو سالويني رهبر حزب ليگ و وزير كشور ايتاليا در مركز صحنه قرار داشت. با حضور احزابي از 11 كشور ديگر ، اين همايش نمايش قدرتي از سوي راست افراطي اروپا بود هر چند برخي از اين افراد از جمله سالويني با توصيف 'راست افراطي' مخالف هستند و مي گويند: افراطي كساني هستند كه 20 سال به نام فقر حكومت كرده اند و ما بايد اين اروپا را تغيير دهيم.
سالويني معتقد است كه ائتلاف جديد او از احزاب راستگرا در انتخابات پيش رو كه از پنجشنبه تا يكشنبه برگزار مي شود شمار بي سابقه اي از كرسي ها را در پارلمان اروپا به دست خواهند آورد.
همزمان با تجمع و همايش راستهاي افراطي و هواداران آنها، مخالفان نيز در همان ميدان در شهر ميلان تجمع كردند و شعار 'فاشيست ها بايد ميلان را ترك كنند' سر دادند.
شبكه جهاني 'بي بي سي' نيز در همين ارتباط گزارش داد كه ساير احزاب پوپوليست اروپا گام هاي بعدي حزب آزادي اتريش را به دقت زير نظر دارند. اين رسوايي احتمالا ضربه اي به تلاش هاي سالويني در ايتاليا براي ايجاد ائتلافي از احزاب ملي گراي اروپايي خواهد بود.

** تاثير رسوايي حزب آزادي اتريش بر نتيجه انتخابات اروپايي
شهروندان اتحاديه اروپا بين روزهاي 23 تا 26 مي (پنجشنبه تا يكشنبه آينده) پارلمان جديد اروپايي را انتخاب مي كنند. راي دهندگان در هر يك از 28 كشور عضو اين اتحاديه به احزاب ملي خود راي مي دهند و نمايندگان منتخب اين احزاب سپس گروههاي مخحتلفي حول خطوط سياسي و ايدئولوژيك براي همكاري در پارلمان آينده را تشكيل خواهند داد.
به نوشته روزنامه انگليسي 'فايننشال تايمز'، سه روز مانده به آغاز اين انتخابات، نظرسنجي ها حاكي از آن است كه احزاب راست ميانه و چپ ميانه (سوسيال دموكرات ها) احتمالا بزرگترين گروه ها در پارلمان اروپا باقي خواهند ماند، انتظار مي رود كه براي اولين بار اكثريت خود را از دست بدهند. همچنين انتظار مي رود احزاب بدبين و منتقد اتحاديه اروپا كه در حال حاضر در سه گروه تقسيم شده اند، سهم بيشتري از كرسي ها به دست آورند.
برخي از اين احزاب قصد دارند يك گروه جديد با نام ائتلاف اروپايي مردم و كشورها پس از انتخابات تشكيل بدهند. در پي خروج انگليس از اتحاديه اروپا بنا بر جدول زماني كنوني قرار است كه تعداد كرسي هاي پارلمان اروپا از 751 به 705 كرسي كاهش يابد.
نظرسنجي كه بتازگي در روزنامه 'بيلد' آلمان منتشر شد پيش بيني كرد كه احزاب راست افراطي شمار كرسي هاي خود در پارلمان اروپا را دوبرابر خواهند كرد. اين نظرسنجي كه اسفند ماه گذشته در شش كشور انجام شد پيش بيني كرد كه گروه راست افراطي 'اروپاي ملل و آزادي' (ENF) احتمالا 67 كرسي به دست خواهد آورد.
اكنون با ضربه سياسي وارد شده به احزاب راست افراطي در پي رسوايي و انحلال دولت در اتريش بايد منتظر ماند و ديد آيا راست هاي افراطي موفق به تقويت حضور خود در پارلمان اتحاديه اروپا خواهند بود يا شمار كمتري از راي دهندگان به اين احزاب گرايش خواهند يافت.
اروپام**1078**2040