معاون ميراث فرهنگي سمنان: سه پژوهش باستان شناسي انجام شد

سمنان- ايرنا- معاون ميراث فرهنگي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان سمنان گفت: سه پژوهش باستان شناسي سال 97 در حوزه تپه هاي تاريخي استان انجام شد.

به گزارش ايرنا، مصطفي يغماييان روز دوشنبه در نشست علمي سيري در پژوهش هاي ميراث فرهنگي استان در سالن آمفي تئاتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد سمنان به مناسبت هفته ميراث فرهنگي، افزود: پژوهش هاي باستان شناسي سال گذشته در استان شامل تپه قلعه خندق سمنان، تپه كمربندي شاهرود و تعيين حريم تپه فرومد بود.
وي با اشاره به سابقه ديرينه پژوهش هاي باستان شناسي با موضوع آثار تاريخي استان سمنان، تاكيد كرد: به روايتي يكي از اولين پژوهش هاي تاريخي در باره آثار به جامانده در حوزه ميراث فرهنگي توسط دكتر اشميت باستان شناس آلماني حدود 90 سال پيش با موضوع تپه حصار دامغان به ثبت رسيده است.
معاون اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گرشگري استان سمنان ادامه داد: در نقاط مختلف اين استان آثار تاريخي قابل توجهي وجود دارد مانند تپه ميرك كه بنا به شواهدي بزرگترين محدوده پارينه سنگي دنياست و در جنوب شهر سمنان در منطقه دلازيان متعلق به 60 هزار سال پيش است.
وي با بيان اينكه 15 تا 30 درصد اعتبار ميراث فرهنگي استان سمنان صرف پژوهش هاي اين حوزه مي شود، افزود: اين اعتبار در حوزه هاي باستان شناسي، مردم شناسي و آثار تاريخي فرهنگي براي پژوهش هزينه مي شود.
يغماييان با اشاره به ثبت ملي بيش از 800 اثر تاريخي، فرهنگي، طبيعي و معنوي استان سمنان در فهرست آثار ملي، اضافه كرد: نيمي از اين آثار تپه ها و محوطه هاي تاريخي است كه نشان از قدمت تاريخي اين استان دارد.
به گفته وي، 11 شهر استان سمنان داراي محدوده بافت تاريخي مصوب است كه در 2 شهر اين محدوده بررسي دقيق شده و ضوابطي براي آن تعريف شده است.
معاون اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان سمنان، بناهاي تاريخي را بخشي از تجلي هنر معماي عنوان و بيان كرد: همگوني بهسازي با هنر خالق، مقاوم سازي به روش هاي فني و متناسب با سابقه تاريخي آثار از مسايل مهمي است كه در مراحل احياي بناهاي تاريخي همواره بايد مدنظر قرار گيرد.
در نشست علمي سيري در پژوهش هاي ميراث فرهنگي استان سمنان، تعدادي از استادان دانشگاه و صاحبنظران حوزه معماري، شهرسازي و عمران سازه درباره سابقه تاريخي مرمت، پيش نيازهاي پژوهش در آثار تاريخي، نحوه حفظ هويت در احياي بافت هاي شهري و ضرورت هاي فرهنگي پژوهش در آثار تاريخي و ميراث فرهنگي مقاله و مطالبي بيان كردند.
به گزارش ايرنا، استان سمنان داراي بيش از يك هزار و 838 اثر تاريخي شناسايي شده است و تا كنون 813 اثر از اين تعداد در فهرست ميراث ملي به ثبت رسيد.
13 بنا، 22 اثر منقول تاريخي، 20 اثر ناملموس، 6 اثر طبيعي استان سمنان در سال 97 در فهرست ملي ثبت و 16 اثر تاريخي نيز تعيين حريم حفاظتي شد.
هفته ميراث فرهنگي از بيست و هشتم ارديبهشت كه روز جهاني موزه است آغاز شد.
6103