مركز مطالعات عراق در دانشگاه ايلام راه اندازي مي شود

ايلام - ايرنا - رئيس دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه ايلام گفت: كسب مجوز براي راه اندازي رشته كارشناسي ارشد مطالعات عراق و راه‎اندازي مركز مطالعات عراق در آينده نزديك موجب تقويت روابط علمي و بين المللي دانشكده و بخصوص با دانشگاه‎هاي كشور عراق مي شود.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه ايلام، سياوش ياري روز دوشنبه افزود: در حال حاضر 16 دانشجوي خارجي در اين دانشكده مشغول به تحصيل هستند و اساتيد گروه ادبيات و زبان فارسي در سطح وسيعي در مركز آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان در دانشگاه فعاليت دارند.
وي در ادامه با تشريح عملكرد چهار سال دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه ايلام اظهار داشت: 480 مقاله در مجلات معتبر علمي داخلي و خارجي، 338 مقاله در همايش‎هاي ملي و بين المللي و 65 عنوان كتاب تأليفي و ترجمه توسط اعضاي هيأت علمي و دانشجويان دانشكده ادبيات و علوم انساني در چهارسال گذشته تاكنون به چاپ رسيده است.
ياري يادآور شد: طي چهار سال گذشته همچنين 41 نشست علمي و كارگاه آموزشي برگزار شده، 2 نفر از اعضاي هيأت علمي به فرصت مطالعاتي خارج از كشور و يك دانشجوي دكتري به فرصت تحقيقاتي داخل كشور اعزام شده‎اند و سه دانشجوي دوره دكتري از دانشگاه‎هاي ديگر براي گذراندن دوره فرصت تحقيقاتي در دانشكده ادبيات و علوم انساني پذيرش شده‎اند.
وي درباره فعاليت انجمن‎هاي علمي دانشگاهي مستقر در دانشكده ادبيات و علوم انساني، اظهار داشت: پنج انجمن علمي دانشگاهي در اين دانشكده فعاليت دارند كه چهار مورد از آنها در طول چهار سال گذشته راه‎اندازي شده‎اند و در مجموع فعاليت‎هاي خوبي داشته‎اند، اما در اين ميان انجمن دانشگاهي جامعه شناسي جايگاه ويژه‎اي دارد.
ياري با بيان اينكه در اين مدت 2 همايش ملي در اين دانشكده برگزار شده، يادآوري كرد: همايش ملي گفتمان اعتدال در پنج محور با حضور اساتيد، صاحب نظران و دانشجويان در سال 1394 و نشست علمي مناسبات فرهنگي ايران و عراق با حضور اساتيد و صاحب‎نظران ايراني و عراقي در آذرماه سال 1397 با محوريت اساتيد دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار شد.
رئيس دانشكده ادبيات و علوم انساني در زمينه راه‎اندازي رشته هاي جديد هم گفت: در چهار سال گذشته مجوز راه‎اندازي پنج رشته تحصيلي شامل كارشناسي حقوق و كارشناسي ارشد مطالعات فرهنگي، مطالعات حقوق، مطالعات عراق و مديريت ورزشي اخذ شده است.
وي در زمينه برنامه‎هاي آينده دانشكده ادبيات و علوم انساني اظهار داشت: ارتقاء كيفيت آموزش از طريق طرح درس و سازو كار مربوط به انتخاب مدرس برتر، ارتقاء نظم و انضباط آموزشي از طريق راه اندازي سيستم حضور و غياب الكترونيكي، جذب اعضاي هيأت علمي جديد، برگزاري كرسي‎هاي علمي – ترويجي و نقد و مناظره، توسعه روابط علمي با دانشگاه واسط عراق، اهتمام در برگزاري همايش‎هاي ملي و بين المللي و راه‎اندازي مجله مطالعات عراق را از جمله برنامه‎هاي است كه با حمايت مديريت دانشگاه در آينده اجرا خواهد شد.
به گزارش ايرنا، دانشكده ادبيات و علوم انساني داراي 55 عضو هيأت علمي در قالب هشت گروه آموزشي، 11 نفر پرسنل و يك هزار و 563 دانشجو شامل يك هزار و 10 نفر در مقطع كارشناسي، 453 نفر در مقطع كارشناسي ارشد، 57 نفر در مقطع دكتري، 16 دانشجوي خارجي و 27 نفر در پرديس خودگردان است.
7172/6119