خانه فرهنگ و هنر در وزارت علوم راه اندازي شد

تهران- ايرنا- خانه فرهنگ و هنر در معاونت گسترش زبان فارسي و ايران شناسي در دانشگاه‌ها و مراكز علمي خارج از كشور وزارت علوم، تحقيقات و فناوري راه اندازي شد.

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار دانشگاه و آموزش ايرنا، همچنين «حسن علي كرمي» با حكم «بهادر باقري» معاون گسترش زبان فارسي و ايران شناسي در دانشگاه‌ها و مراكز علمي خارج از كشور وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به عنوان مسئول خانه فرهنگ و هنر اين معاونت منصوب شد.
خانه فرهنگ و هنر با توجه به اهميت جايگاه گسترش زبان و ادبيات فارسي در جهان و لزوم حفظ و معرفي دستاوردهاي چند دهه تلاش استادان اعزامي در قالب هاي نوين و ماندگار، ايجاد شده و به دنبال گسترش زبان و ادبيات فارسي و ايران شناسي با استفاده از ابزار هنر نظير موسيقي، سينما، تئاتر است.
فيلم‌ها و كليپ‌هاي مستند با موضوع گسترش زبان و ادبيات فارسي و ايران‌شناسي در جهان توسط خانه فرهنگ و هنر انجام مي شود.
همچنين برقراري ارتباط با مراكز و سازمان‌هاي فرهنگي و هنري كشور به منظور مشاركت و استفاده بهينه از ظرفيت‌ها براي كمك به گسترش زبان و ادبيات فارسي و ايران‌شناسي در دستور كار اين بخش از امور بين الملل وزارت علوم قرار دارد.
دانام**9492**1883