فارس، بوشهر و هرمزگان استان هاي معين خرمشهر براي اربعين شدند

آبادان - ايرنا - سرپرست فرمانداري خرمشهر گفت: سه استان فارس، بوشهر و هرمزگان به عنوان استان هاي معين شهرستان خرمشهر براي اربعين امسال تعيين شدند.

كوروش مودت دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت:استان هاي معين در زمينه توسعه زير ساخت ها، بهسازي و روكش آسفالت همچنين ساحل سازي به منظور تسهيل در تردد زائران اربعين امسال، خرمشهر را ياري مي كنند.
وي بر اجراي طرح جامع ساماندهي مواكب حسيني در شلمچه با همكاري منطقه آزاد اروند تاكيد كرد و افزود:اربعين امسال مواكب حسيني هم چون سال هاي گذشته به زائران خدمات رساني خواهند كرد.
مودت گفت:با توجه به رايگان شدن صدور روايد بين 2 كشور ايرن و عراق پيش بيني مي شود تعداد زائران اربعين نسبت به سال هاي گذشته بيشتر شود و از اين رو برنامه ريزي ستاد اربعين براي تسهيل تردد زائران افزايش يافته است.
وي افزود:بايد توسعه زيرساخت هاي دائمي و ماندگار در برنامه هاي ستاد اربعين گنجانده شود تا در سال هاي آينده از اين سازه ها براي تردد و خدمات رساني به زائران استفاده شود.
به گزارش ايرنا در اربعين پارسال 450 موكب از شهرهاي آبادان و خرمشهر در مرز شلمچه فعاليت داشته و به زائران خدمت رساني كردند.
مرزهاي شلمچه و چذابه 2 گذرگاه مرزي تردد زائران اربعين حسيني در استان خوزستان مي باشند.
گذرگاه مرزي شلمچه در 15 كيلومتري خرمشهر قرار دارد.
3015/6068