معاون استاندار: دانشگاه ها براي توسعه سمنان برنامه ارائه دهند

سمنان- ايرنا- معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري سمنان گفت: دانشگاه ها براي توسعه اقتصادي و رونق كسب و كار در اين استان برنامه هاي علمي و پژوهشي ارائه دهند.

به گزارش ايرنا، حشمت الله عسگري روز دوشنبه در نشست كارگروه آموزش و پژوهش در سالن غدير استانداري سمنان افزود: ظرفيت هاي اقتصادي استان در بخش هاي مختلف اقتصادي به خصوص معدن مغفول مانده كه دانشگاه ها با برقراري ارتباط با صنعتگران و معدن كاران و تدوين طرح هاي پژوهشي براي رونق اين بخش پيشگام شوند.
وي خاطر نشان كرد: با شناسايي ظرفيت هاي علمي و معرفي دانشگاه هاي استان سمنان به صنعتگران بايد بخش صنعت با نگاه علمي به توليد كالا مشغول شود.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري سمنان ادامه داد: در سالجاري اتفاق بسيار خوبي در افزايش تعامل صنعت و دانشگاه با راه اندازي بانك مساله در شهرك صنعتي بزرگ سمنان افتاد.
عسگري تصريح كرد: صنعتگران استان در بعضي موارد از ظرفيت هاي علمي و دانشگاهي استان اطلاعات كافي ندارند كه هيات هاي علمي دانشگاه ها با حضور در نشست هاي اتاق بازرگاني اين توانمندي ها را به توليدكنندگان معرفي كنند.
وي اضافه كرد: اولويت مهم مسئولان دستگاه هاي اجرايي در استان سمنان در سالجاري استفاده از رويكردهاي علمي و دانشگاهي براي رونق توليد و توسعه اقتصادي است.
عسگري گفت: اولويت مسئولان استان براي اجراي طرح هاي پژوهشي با توجه به شناخت كافي استادان بومي از ظرفيت ها استفاده از اعضاي هيات علمي و پژوهشگران سمنان خواهد بود.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري سمنان افزود: بانك اطلاعاتي بسيار مطلوبي از ظرفيت هاي اقتصادي استان ايجاد شده كه با برنامه ريزي اصولي و توجه به رويكردهاي كارشناسي مي توان براي شكوفايي استان اقدام كرد.
به گزارش ايرنا، در استان سمنان 2 هزار و 20 واحد صنعتي و 50 دانشگاه، مركز پژوهشي و موسسه هاي عالي وجود دارد.
7339/7408