همكاری های منطقه ای و استانی در توسعه ظرفیت ها موثر است

تهران-ایرنا- وزیر كشور گفت: همكاری های بین منطقه ای و استاني می تواند در جهت رشد و توسعه ظرفیت های ملی، منطقه ای موثر باشد.

«عبدالرضا رحماني فضلی» امروز- دوشنبه- در جلسه كارگروه منطقه 3 در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این جلسه طبق تكلیفی كه در برنامه شده و اقداماتی كه در وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه شكل گرفته است مقرر شد 9 منطقه در كشور متشكل از استان های مختلف داشته باشیم و با توجه به ظرفیت های منطقه ای خیلی از برنامه ریزی ها و اقدامات در حوزه اقتصادی، تولیدی، اشتغال و تجارت را با هم انجام دهیم.
وی ادامه داد: منطقه 3 شامل ایلام، كرمانشاه، لرستان و همدان است و در این نشست كه دومین جلسه ای است كه تشكیل شد تصمیمات بسیار خوبی گرفته شد. معتقد هستم همكاری های بین منطقه ای و استاني می تواند در جهت رشد و توسعه ظرفیت های ملی، منطقه ای و استانی موثر باشد.
وزیر كشور خاطرنشان كرد: با تلفیق امكانات مناطق و ایجاد مشاركت می توانیم استان ها را به شكل مكمل بهم پیوند دهیم. مثلا می توانیم در یك منطقه، بازار بزرگ و تولیدات منسوجات و مبل و... را داشته باشیم و امر تجارت را به شكل مشترك و گردشگری را به صورت منطقه ای داشته باشیم.
وی اظهار داشت: در این جلسات تصمیماتی گرفته شده است، مطالعات آمایشي در كل كشور انجام گرفته و مطالعات آمایشي استان ها نیز در قالب مطالعات تلفیقی منطقه ای انجام شده است.
وزیر كشور خاطرنشان كرد: در این جلسه بخشی از پروژه ها مطرح شد و مورد تصویب قرار گرفت و قرار شد استان ها به شكل مشترك كار كارشناسی انجام دهند تا گام های بلندی در این حوزه برداریم.
رحمانی فضلی عنوان داشت: اگر این اتفاق بیفتد می توان در جهت خودكفایی و استقلال اقتصادی بیشتر و به كارگیری منابع با بهره وری بالا در حوزه مقاومت و استقامت منطقه ای و ملی گام بلندی برداشته شود.
وی اضافه كرد: این موضوع بین بخشی، میان استاني و ملی است و امیدوارم با كمك همه دستگاه های اجرایی در سطح ملی، منطقه ای و استانی میان دستگاه ها همكاری صورت گیرد چون كار جدیدی است.
رحمانی فضلی گفت: در این مسیر با مشكلات و مسائلی مواجه خواهیم شد اما این موضوع در سطح بین المللی و در كشورهای توسعه یافته و پیشرفته جدید نیست و در خیلی از جاها كار به شكل منطقه ای انجام می شود.
وزیر كشور تاكید كرد: مكمل این كار در آینده این است كه نظام برنامه ریزی، بودجه ریزی، مالیاتي، بانكی، پولی و اداری همه در قالب منطقه ای ایفای نقش كنند و اگر این نظام ها با توجه به این مدل برنامه ریزی خود را انطباق دهند یقینا می توانیم ظرفیت های بسیار بالایی را در استان ها فعال كنیم.
سیام**3202**9121