برندگان جايزه بنياد رشد و انديشه سازندگي بوشهر معرفي شدند

بوشهر- ايرنا- رئيس بنياد ملي نخبگان شعبه استان بوشهر گفت: برگزيدگان نهايي جوايز بنياد رشد و انديشه سازندگي اين استان در دو بخش ادبي به نام 'سيد جعفر حميدي' و سلامت و محيط زيست 'ايرج نبي پور' معرفي شدند.

رضا آذين روز دوشنبه درگفت و گو با ايرنا افزود: پس از نام نويسي و بررسي پرونده هاي متقاضيان جايزه بنياد رشد و انديشه سازندگي استان بوشهر از سري جوايز اميد آفرين برترين هاي اين جايزه مشخص شدند.
وي بيان كرد: احمد مطوري رشته حسابداري و حميدرضا صالحي رشته مديريت از دانشگاه خليج فارس، عدنان محمدي شولي كارشناسي ارشد رشته حسابداري دانشگاه شيراز، محبوبه پولادي كارشناسي ارشد رشته حسابداري دانشگاه تهران، محمد حسين كنگاني دكتراي تخصصي رشته مديريت دانشگاه خليج فارس و وحيد محمد تقوايي دكتراي تخصصي رشته اقتصاد سلامت دانشگاه تربيت مدرس برنده جايزه ادبي دكتر حميدي شدند.
آذين ادامه داد: محبوبه حياتي رشته علوم آزمايشگاهي در مقطع كارشناسي، فاطمه فرجي قاسمي كارشناسي رشته بهداشت محيط، فاطمه حسين پور سليماني كارشناسي ارشد رشته خون شناسي و محمد هاشمي دكتراي حرفه اي رشته پزشكي از دانشگاه علوم پزشكي بوشهر، فرشيد سليماني دكتراي تخصصي رشته بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشكي بوشهر، صفورا جوكار دكتراي تخصصي پزشكي هسته اي دانشگاه علوم پزشكي تهران برنده جايزه پروفسور نبي پور شدند.
وي اظهارداشت: همچنين زهره خسروي لقب دكتراي تخصصي رشته مديريت دانشگاه زاهدان، مليحه عمراني دكتراي تخصصي مهندسي هسته اي دانشگاه امير كبير و مصطفي محمدي كارشناسي ارشد رشته زيست شناسي دريا در دانشگاه خليج فارس برنده جايزه پژوهانه (جايزه مشترك پروفسورها نبي پور و حميدي) بنياد رشد و انديشه سازندگي استان بوشهر شدند.
آذين گفت: هدف بنياد رشد و انديشه سازندگي استان بوشهر توسعه آموزش، بهداشت، سلامت و بخش هاي زيربنايي است.
وي ادامه داد: اين بنياد براي نيل به هدف خود سه راهكار اعطاي بورس تحصيلي، حمايت و پشتيباني آموزشي از دانش آموزان، دانشجويان مستعد و حمايت از انديشه هاي راهبردي توسعه استان بوشهر در گستره هاي زير بنايي را براي تقويت زير ساخت هاي مناطق كمتر توسعه يافته استان بوشهر با تاكيد بر بخش هاي آموزش، بهداشت و سلامت سرلوحه كار خود قرار داده است.
6043/7212