آیین‌نامه طرح حمایت از شركت‌های نوپا دراقتصاد دیجیتال تصویب شد

تهران- ایرنا- آیین‌نامه طرح حمایت از شركت‌های نوپا در اقتصاد دیجیتال توسط هیات وزیران تصویب شد.

به گزارش روز دوشنبه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در جلسه دیروز هیات دولت به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری، هیات وزیران سند توسعه اقتصاد دیجیتالی را با هدف تشویق و حمایت از كسب و كارهای نوپا در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، به تصویب رساند.
براساس این آیین نامه، كسب وكارهای نوپا در اقتصاد دیجیتال از مقررات حاكم بر نظام اداری كه برای شركت‌های بزرگ مقیاس طراحی شده است، مستثنی و با مقرراتی ساده‌تر و متناسب با دوره گذار مواجه می‌شوند، به ویژه در صورت شكست احتمالی، مخاطره تعهدات مالیاتی، تأمین اجتماعی و ... برای این كسب و كارهای نوپا كاهش یافته و انگیزه این شركت‌ها برای آغاز و رسمیت بخشیدن به فعالیت‌هایشان تقویت خواهد شد.
با ساماندهی شركت‌های نوپا در اقتصاد دیجیتال، امكان ارزیابی و نظارت دولت بر این كسب و كارها آسان‌تر می‌شود.

*** تصویب «سند ملی كار شایسته و سیاست های اشتغال مبتنی بر سند ملی كار شایسته»
همچنین در این جلسه دولت به پیشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون و سازمان برنامه بودجه كشور و به استناد قانون برنامه ششم توسعه «سند ملی كار شایسته و سیاست های اشتغال مبتنی بر سند ملی كار شایسته» را به تصویب رساند، كه در این سند نیز به مشاغل دانش بنیان نیز توجه شده است .
این سند با هدف نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست های اشتغالی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه ای و حمایت از مشاغل كوچك خانگی و دانش بنیان و مبتنی بر كاهش نرخ بیكاری حداقل به میزان هشت درصد سالانه در طول سال های اجرای قانون برنامه تنظیم شده است.
علمی ** 9340**1485