پلیس تهران: فعالیت پاركبانان زیرنظر شركت های انتظام مجاز است

تهران- ایرنا- فرمانده انتظامی پلیس تهران بزرگ تاكید كرد: فعالیت پاركبانان تنها زیر نظر شركت های انتظام مجاز است و منعی ندارد.

به گزارش ایرنا، شركت های انتظام موسساتی هستند كه با مجوز پلیس خدمات حفاظتی و مراقبتی را به شهروندان ارائه می دهند.
سردار حسین رحیمی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: فعالیت هیچ پاركبانی قانونی نیست مگر اینكه با مجوز و زیر نظر شركت های انتظام باشد.

* تهران جزو رتبه های آخر وقوع جرم در كشور
رئیس پلیس پایتخت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با اقدامات پیشگیرانه پلیس در سال ٩٧ شاهد 17 درصد رشد در حوزه كشفیات جرم بودیم.
رحیمی ادامه داد: تهران در 58 روز سپری شده از امسال نیز در حوزه وقوع جرم جزو رتبه های آخر در میان دیگر شهرهای كشور بود.
وی گفت: كشف جرم در مدت یاد شده 13 درصد و دستگیری مجرمان 16 درصد رشد داشت.
سردار رحیمی در خصوص اولویت های پلیس پایتخت در سال 98 نیز گفت: امسال طرح های كاشف و رعد با قدرت ادامه یافته و گشت های ضربت و عملیاتی تقویت می شود.
وی افزود: رصد اطلاعاتی بر محیط جرم و مجرمان تقویت می شود و همچنین بهره گیری از ظرفیت نگهبان محله و ساختمان ها در برنامه های امسال پلیس قرار دارد.
رئیس پلیس پایتخت با بیان اینكه بسیاری از سرقت های خرد توسط معتادان متجاهر انجام می شود، خاطرنشان كرد: جمع آوری و بازپروری این افراد امسال نیز در دستور كار پلیس است و هم اكنون بالغ بر ١٠ هزار معتاد در مراكز بازپروری پایتخت نگهداری می شوند.
تهرام/3225/9343//1348