مي كوشيم كارنامه قابل قبولي از شوراي پنجم شهر مشهد به جا گذاريم

مشهد- ايرنا- نايب رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد گفت: در شوراي پنجم دغدغه مشاركت مردم را داريم و معتقديم نا اميدي و ياس نبايد بر جامعه چيره شود لذا تلاش مي كنيم در پايان دوره فعاليت كارنامه قابل دفاعي از شورا به جاي بگذاريم.

حميد رضا موحدي زاده روز دوشنبه در نطق پيش از دستور جلسه علني شوراي اسلامي شهر مشهد با اشاره به فرارسيدن 29 ارديبهشت ماه و سالروز انتخابات رياست جمهوري و شوراها در سال 96 افزود: دو سال قبل با راي مردم دولت تدبير و اميد به پيروزي رسيد و در انتخابات شوراها نيز ليست اميد در مشهد پيروز انتخابات شد.
وي اضافه كرد: در ميانه بيم و اميد آن ايام راي قاطع مردم شريف مشهد، مشاركت گسترده آنها در انتخابات و اقبال آنها به ليست اميد يك پيام روشن داشت و آن اين كه ما در شهر مي مانيم و شهر را پر از اميد مي كنيم.
نايب رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد گفت: در شوراي پنجم به شهروندان قول داديم امانت دار راي آنها و پاسدار حقوقشان باشيم همچنين به هويت منشوري مشهد با محوريت امام رضا (ع) بپردازيم.
موحدي زاده افزود: متعهد شديم رونق و نشاط از دست رفته را به شهر پرجاذبه مشهد برگردانيم، و با مصوبات بستر مناسبي براي توسعه شهر فراهم كنيم، زمينه مشاركت فعال و بيشتر مردم را فراهم آوريم و فرصتهاي پيش رو را نيز معرفي كنيم.
وي ادامه داد: طي دو سال فعاليت در شوراي پنجم گفتمان يك جانبه حاكم بر فضا و فرهنگ شهر را به حاشيه برديم، غم و اندوه را از ميان زنان، مردان و جوانان اين شهر دور كرديم و شادي و نشاط را به آنها بازگردانيم.
نايب رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد گفت: مبارزه با فساد نيز به صورت جدي در دستور كار قرار گرفت، منافع شهر و شهروندان را بر منافع خود ترجيح داديم و تلاش شد در راستاي توسعه شهر و افزايش حس تعلق خاطر با همه نهادها و جريانها در تعامل باشيم.
موحدي زاده افزود: تلاش كرديم گفتمان تك صدايي را به چند صدايي تبديل كنيم و امروز صداهاي مختلف در شهر شنيده مي شود و با پرهيز از نگاه تك بعدي به هويت شهر تلاش شد در حوزه هاي مختلف به خواسته هاي شهروندان توجه عميق تري شود.
نايب رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد با تاكيد بر بازگشت به خواست مردم از طريق برگزاري انتخابات سالم گفت: براي داشتن شهرهاي با نشاط و توسعه يافته بايد اشتباهات گذشته را تصحيح كرد.
موحدي زاده افزود: بازگشت اختيارات به شوراها متناسب با وظايفشان، به رسميت شناختن حق و حقوق شهروندي و حق نشاط شهروندان از راهكارهاي رسيدن به شهر توسعه يافته و كسب رضايت مردم است و امام رضا (ع) كه 12 قرن قبل مظهر گفت و گو و مناظره بود همچنان در كانون توسعه اجتماعي و فرهنگي شهر است.
وي ادامه داد: از نقدهاي منصفانه استقبال مي كنيم و ادعا نمي كنيم شوراي پنجم شهر مشهد هيچ نقصي ندارد ولي از منتقدان مي خواهيم با در نظر گرفتن شرايط موجود شهر و كشور انصاف داشته باشند و اگر راه حلي براي رفع نقايص دارند منصفانه آنرا بيان كنند.
نايب رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد گفت: متاسفانه در كشور برخي تلاش مي كنند آنچه در اقتصاد و سياست كشور رخ داده را تنها بر دوش دولت دوازدهم بيندازند در حالي كه فشارهاي بين المللي شرايط ثبات دوره اول دولت تدبير و اميد را برهم زده و نگرانيهايي را به وجود آورده است كه همه بايد تلاش كنيم اين فشارها از دوش مردم برداشته شود.
موحدي زاده افزود: هيچ منافاتي ندارد كه در مقابل صبر و شكيبايي مردم، دولت و نظام به دنبال راه حل جديدي براي كاهش رنج و درد مردم باشند و در اين ميان انتخابات و صندوق راي، راهبرد تاثيرگذار براي خواست مردم است و مسئولان آگاه باشند پنجره انتخابات بايد همچنان باز باشد.
1922/7505