هزار معلول سبزواري در نوبت خدمات بهزيستي قرار دارند

سبزوار- ايرنا- رئيس اداره بهزيستي سبزوار گفت: امسال هزار معلول اين شهرستان در نوبت دريافت خدمات مستمري و حمايتي سازمان بهزيستي هستند.

مرضيه كسرايي فر روز دوشنبه در نشست مناسب سازي معابر شهري سبزوار افزود: برقراري مستمري ماهيانه و يا افزايش هدفمندي يارانه ها براي معلولان در نوبت دريافت خدمات مستمري، از اولويتهاي سازمان بهزيستي است.
وي ادامه داد: هم اينك حدود هفت هزار معلول زير پوشش اداره بهزيستي سبزوار هستند كه سه هزار نفر آنها مستمري ماهيانه دريافت مي كنند.
رئيس اداره بهزيستي سبزوار گفت: از اين تعداد معلول زير پوشش خدمات بهزيستي 200 خانوار داراي دو معلول به بالا هستند.
كسرايي فر افزود: طي يك سال اخير 38 ميليارد ريال تسهيلات اشتغال به مددجويان بهزيستي در سبزوار پرداخت شد كه 17 ميليارد ريال آن به 101 معلول در بخشهاي خدمات، دامداري و كشاورزي تعلق گرفته است.

* مناسب سازي ادارات
رئيس اداره بهزيستي سبزوار همچنين گفت: محيط فيزيكي و ساختمان 31 درصد ادارات اين شهرستان با نصب رمپ براي رفت و آمد افراد معلول و ناتوان مناسب سازي شده اما هنوز معابر عمومي شهر، پاركها و فضاي عمومي براي تسهيل در رفت و آمد معلولان نيازمند مناسب سازي هستند.
وي افزود: خدمت رساني به گروههاي مختلف داراي معلوليت و توسعه برنامه هاي توانبخشي و توانمندسازي متناسب با نيازهاي روز جامعه از مهمترين اولويتهاي سازمان بهزيستي براي تحقق سلامت و رفاه اجتماعي است.
چهار مركز توانبخشي شبانه روزي سالمندان، مركز نگهداري معلولان ذهني دختران بالاي 14 سال، مركز نگهداري بيماران اعصاب و روان، 9 مركز توانبخشي روزانه و چهار سمن معلولان زير نظارت سازمان بهزيستي به جامعه معلولان در سبزوار خدمات مي دهند.
مركز شهرستان 320 هزار نفري سبزوار در فاصله 230 كيلومتري غرب مشهد قرار دارد.
8145/7495/1858