نيمي از محصول باغهاي انبه به صورت نارس برداشت مي شود

بندرعباس – ايرنا- مدير امور باغباني سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان گفت: حدود نيمي از محصول باغهاي انبه اين استان به صورت نارس برداشت مي شود.

مسعود گرگيج روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا، ميزان توليد محصول انبه باغهاي اين استان را 16هزارتن در سال عنوان كرد و افزود: بيش از هفت هزارتن آن به صورت نارس برداشت و به بازار عرضه مي شود.
وي، اضافه كرد: خانواده ها و دهها مركز فرآوري وعمل آوري صنعتي و سنتي با استفاده از ميوه نارس انبه انواع ترشي، شوري، مربا، لواشك و سس توليد و به بازار عرضه مي كنند.
مديرامور باغباني سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان ياد آور شد: برداشت انبه نارس از سطح 2هزارو 870هكتار از باغهاي انبه اين استان از اواسط اريبهشت آغاز شده و هفته سوم خردادماه پايان مي يابد.
گرگيج با بيان اينكه رتبه نخست سطح زير كشت و توليد انبه به هرمزگان اختصاص دارد ابراز داشت: طعم، رنگ وسالم بودن ميوه درختان انبه هرمزگان باعث شده كه متقاضيان زيادي داشته باشد.
وي از بندرعباس، ميناب و رودان به عنوان مهم ترين مناطقي نام برد كه بيشترين باغهاي انبه استان هرمزگان در آنها قرار دارند.
در اطلاعات منتشره سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان زمان برداشت ميوه رسيده از باغهاي انبه اين استان با توجه به موقعيت جغرافيايي، تيرماه تا نيمه شهريورماه ذكر شده است.
هر چند آمار دقيقي از تعداد واحدهاي عمل آوري و فرآوري ميوه نارس و حتي رسيده محصول برداشتي از باغهاي انبه هرمزگان در دست نيست اما در 2دهه گذشته ترشي انبه اين استان به يكي از برندهاي شناخته شده در سطح ملي و حتي در كشورهاي عربي حوزه خليج فارس و درياي عمان تبديل شده است.
6149 /6048