حال خوش درياچه اروميه در سايه روان سازي انتقال آب به پيكره

اروميه- ايرنا- درياچه اروميه در سايه تسهيل ورود آب ناشي از بارندگي ها به پيكره آن طي هفته ها و ماه هاي اخير حال خوشي را برخلاف سال هاي گذشته تجربه مي كند و در آستانه رسيدن به تراز يكهزار و 272 متري قرار دارد.

به گزارش ايرنا سردهنه سازي و لايروبي رودخانه هاي اين حوضه آبريز از چندين دهه قبل تا زمان تشكيل ستاد احياي درياچه اروميه مورد غفلت قرار گرفته بود و به گفته كارشناسان آب ناشي از بارندگي به جاي هدايت به پيكره درياچه در مناطق حاشيه اي و كم عمق بخار مي شد.
بر همين اساس روان سازي انتقال آب و مديريت بهينه منابع در قالب اجراي طرح هاي ستاد احياي درياچه از يك سو و افزايش بارندگي از سوي ديگر، درياچه اروميه را از حالت كما درآورده است.
گام هاي نخست براي تثبيت وضعيت درياچه اروميه با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد برداشته شد و طرح هاي 27 گانه اي در راستاي بهبود وضعيت آن تصويب شد كه لايروبي، سردهنه سازي و اختصاص مستمر حق آبه درياچه از محل سدهاي حوضه آبريز تنها بخشي از طرح هاي زودبازده اين ستاد به شمار مي رود.
به گفته مديرعامل شركت آب منطقه اي آذربايجان غربي از سال 1393 تاكنون دولت براي احياي درياچه اروميه و لايروبي انهار 2 هزار و 600 ميليارد ريال به اين سازمان تخصيص داده و متناسب با اين اعتبارات 113 كيلومتر از رودخانه هاي اصلي منتهي به درياچه اروميه و 290 كيلومتر از انهار لايروبي شده است.
«كيومرث دانشجو» با اشاره به اينكه عمليات لايروبي 105 كيلومتر از رودخانه ها و 254 كيلومتر از انهار استان نيز از محل اعتبارات اين شركت انجام شده، بيان كرد: اجراي اين حجم وسيع از عمليات لايروبي مرهون تلاش هاي استاني، ستاد احياي درياچه اروميه و كارگروه ملي نجات درياچه اروميه است.
وي همچنين 70 مورد سردهنه سازي و بازسازي تاسيسات مهم آبي استان را از جمله اقدامات مهم اين شركت براي تسهيل انتقال آب به درياچه اروميه برشمرد و گفت: انتقال آب به پيكره درياچه و مديريت منابع آبي در بهبود وضعيت آن موثر بوده است.
مديرعامل شركت آب منطقه اي آذربايجان غربي با بيان اينكه در فروردين سال جاري 560 ميليون مترمكعب آب از سدهاي استان به سمت درياچه اروميه رهاسازي شد، بيان كرد: در قالب طرح هاي احياي درياچه اروميه از سال 1393 تاكنون سه ميليارد و 600 ميليون مترمكعب آب به سمت درياچه اروميه رهاسازي شده كه از اين ميزان يك ميليارد و 160 ميليون مترمكعب مربوط به سال آبي 98-97 است.
«دانشجو» گفت: اوايل سال جاري با تاكيد استاندار آذربايجان غربي اقدامات وسيع و گسترده اي در سطح استان براي مقابله با سيلاب ها در نقاط حادثه خيز به عمل آمد كه اين امر نيز در راستاي هدايت روان آبها به درياچه و افزايش تراز آن مفيد بوده است.
وي افزود: لايروبي 74 كيلومتر از رودخانه هاي استان در نقاط آسيب پذير طي 10 روز اول سال جاري از جمله اقدامات مهمي بود كه در اين راستا به سرانجام رسيد.
مديرعامل شركت آب منطقه اي آذربايجان شرقي نيز با اشاره به برنامه ريزي ها براي تسهيل انتقال آب به درياچه اروميه گفت: اين شركت طي پنج سال گذشته بيش از 156 كيلومتر از رودخانه هاي منتهي به درياچه را در محدوده فعاليت هاي خود ساماندهي و بازگشايي كرده است.
يوسف غفارزاده افزود: از جمله بخش هاي اين عمليات مي توان به ساماندهي 80 كيلومتر از مسير رودخانه آجي چاي، 14 كيلومتر قلعه چاي، 15 كيلومتر مردق چاي و پنج كيلومتر صوفي چاي اشاره كرد.
وي اضافه كرد: در اين مدت همچنين بيش از سه هزار و 650 حلقه چاه غيرمجاز مسدود، 406 استخر زهكش حاشيه رودخانه ها و 383 دستگاه موتور پمپ ثابت و سيار برچيده و از اضافه برداشت سالانه 20 ميليون مترمكعب آب جلوگيري شد.
وي بيان كرد: در راستاي كمك به احياي درياچه اروميه تاكنون 96 ميليون مترمكعب آب از سدهاي اقماري درياچه در آذربايجان شرقي به سمت اين پهنه آبي سرازير شده است.
مديرعامل شركت آب منطقه اي كردستان نيز گفت: لايروبي رودخانه هاي «خورخوره» و «آينان» اين استان در حوضه آبريز درياچه اروميه طي سال گذشته انجام شد.
كامران خرم افزود: اين لايروبي در مجموع به طول 2.5 كيلومتر و در قالب قراردادهايي با شركت هاي داراي مجوز برداشت شن و ماسه در اين شهرستان انجام شد و هزينه اي براي اين شركت در پي نداشت.
وي با اشاره به اينكه «كردستان» طي سال گذشته در خصوص مسدود كردن چاه هاي غيرمجاز آب رتبه نخست كشوري را كسب كرد، اظهار داشت: سال گذشته به واسطه مسدود كردن 359 حلقه چاه غيرمجاز در استان 6،31 ميليون مترمكعب آب به نفع آبخوان ها ذخيره و برگشت داده شد.
استاندار آذربايجان غربي نيز با اشاره به اينكه دولت تدبير و اميد تاكنون بيش از 30 هزار ميليارد ريال براي احياي درياچه اروميه هزينه كرده، گفت: درياچه اروميه در سايه لايروبي مسير رودخانه ها و هدايت اصولي روان آبها به پيكره آن در وضعيت مناسبي قرار دارد.
محمدمهدي شهرياري افزود: بزرگترين طرح ستاد احيا، انتقال آب از سد «كاني سيب» به درياچه اروميه بوده كه تاكنون از 35 كيلومتر تونل انتقال آن حدود 28 كيلومتر حفاري شده است و اين تونل تا اواخر سال جاري به بهره برداري مي رسد.
استاندار آذربايجان غربي اظهار داشت: تاكنون دولت 17 هزار ميليارد ريال در اين طرح سرمايه گذاري كرده است تا حدود 600 ميليون مترمكعب آب از سد كاني سيب به درياچه منتقل شود.
شهرياري گفت: 250 ميليون مترمكعب پساب شهرستان هاي اروميه و تبريز نيز به درياچه اروميه وارد مي شود و كارهاي اين طرح انتقال نيز انجام شده است.
مدير استاني ستاد احياي درياچه اروميه در آذربايجان غربي نيز سردهنه سازي، اصلاح و بازسازي دريچه ها و آبگيرهاي رودخانه ها را از ديگر برنامه هاي موفق در راستاي تثبيت وضعيت درياچه اروميه برشمرد و بيان كرد: از كل 82 سردهنه موجود در اين حوضه، 65 سردهنه اصلاح شده است.
«فرهاد سرخوش» همچنين احداث سد سيلوه را از ديگر اقدامات موثر در راستاي آبرساني به درياچه دانست و اظهار داشت: اين سد به اتمام رسيده است و با احداث كانال انتقال آب جلديان، سالانه حدود 95 ميليون مترمكعب آب به درياچه سرازير خواهد شد.
وي همچنين با اشاره به اجراي موفق طرح اتصال زرينه رود به سيمينه رود در جنوب درياچه اروميه گفت: در اين طرح كه 25 كيلومتر طول داشت، حدود سه ميليون مترمكعب عمليات خاكي در كمتر از هشت ماه انجام شد و زمينه انتقال آب رودخانه هاي زرينه رود و سيمينه رود به درياچه اروميه فراهم شد.
به گزارش ايرنا انتقال مستمر و بدون هدررفت آب به پيكره درياچه اروميه يكي ديگر از اقدامات اساسي براي احياي نگين آبي آذربايجان به شمار مي رود و اجراي طرح انتقال آب از سد «كاني سيب» از طريق تونل 36 كيلومتري از برجسته ترين آنها به شمار مي رود؛ قطر اين تونل كه در افق طرح آبي معادل 640 ميليون مترمكعب را سالانه به درياچه اروميه سرازير مي كند، 6.3 متر در نظر گرفته شده است.
هدف اصلي در اجراي طرح هاي مختلف احياي درياچه اروميه، افزايش تراز درياچه و حجم آب موجود در آن تا رسيدن به تراز اكولوژيك 1274.1 متري است و هم اكنون درياچه در آستانه رسيدن به تراز قابل توجه 1272 متري قرار دارد؛ رقمي كه تا چند سال پيش نوعي رويا براي درياچه محسوب مي شد.
2093/3072