مجازات 5 تا بیش از 25 سال حبس برای مرتكبین اسیدپاشی تعیین شد

تهران-ایرنا-نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر كردند: هر گاه شخصی مرتكب جرم اسیدپاشی شود و مجازات آن قصاص نباشد و این حكم به هر علنی مانند فرار مرتكب یا مصالحه اولیای دم، اجرا نشود، مرتكب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش به حبس پنج تا بیش از 25 سال محكوم می شود.

نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز-دوشنبه-مجلس شورای اسلامی ماده 2 طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن را با 158 رای موافق، 9 رای مخالف و 1 رای ممتنع از 216 نماینده حاضر تصویب كردند.
نمایندگان در ماده 2 این طرح مقرر كردند: هر گاه شخصی مرتكب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علنی مانند فرار مرتكب یا مصالحه اولیای دم، قصاص اجرا نشود، مرتكب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش مطابق مقررات مربوطه به مجازات، در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شكل دائمی صورت بزه دیده به حبس تعزیری درجه یك(حبس بیش از بیست و پنج سال)، در جنایتی كه میزان دیه آن بیش از نصف دیه كامل باشد به حبس تعزیری درجه 2(حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال)، در جنایتی كه میزان دیه آن از یك سوم تا نصف دیه كامل باشد به حبس تعزیری درجه سه(حبس بیش از ده تا پانزده سال) و در جنایتی كه میزان دیه آن تا یك سوم دیه كامل باشد به حبس تعزیری درجه 4 (حبس بیش از پنج تا ده سال)محكوم می شود.
نمایندگان در تبصره 1 این ماده تصویب كردند: به منظور حمایت از بزه دیدگان موضوع این قانون در مواردی كه به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتكب ممكن نست، دیه از اموال وی و در صورت نداشتن مال یا كافی نبودن آن، تمام یا باقیمانده دیه از بیت المال پرداخت می شود همچنین در مواردی كه مرتكب شناسایی نشود، دیه از بیت المال پرداخت می شود.
نمایندگان در تبصره این ماده تصویب كردند: هر گاه پس از دریافت دیه از بیت المال، مرتكب دستگیر شود، حق قصاص برای بزه دیده یا اولیای دم محفوظ است لیكن بیت المال با توجه به امكانات مالی بزه دیده یا اولیای دم، حق رجوع به آن ها را دارد.
سیام**3050**9121