نشاء مكانيزه برنج در افزون بر 120 هزار هكتار شاليزار گيلان

رشت - ايرنا - معاون امور مكانيزاسيون سازمان جهاد كشاورزي گيلان از انجام نشاء مكانيزه برنج در افزون بر 120 هزار هكتار از شاليزارهاي استان خبر داد.

حيدر كامياب روز دوشنبه در گفت وگو با ايرنا بيان داشت: از ابتداي فصل نشاء برنج تاكنون بيش از 120 هزار هكتار از اراضي شاليزاري گيلان بصورت مكانيزه كشت شده است.
وي با بيان اينكه بيش از شش هزار دستگاه نشاء كار در گيلان وجود دارد، ابراز اميدواري كرد كه تا پايان فصل كشت بيش از 137 هزار هكتار از اراضي شاليزاري استان بصورت مكانيزه كشت شود.
معاون امور مكانيزاسيون جهاد كشاورزي گيلان خاطرنشان كرد: كاهش هزينه نشاءكاري ، سرعت انجام كار، كاهش سختي كار ، بازده بهتر محصول نسبت به روش سنتي ، كمبود نيروي كار انساني براي انجام كشت دستي و افزايش درآمد كشاورزان از جمله دلايل افزايش گرايش شاليكاران به استفاده از ماشين و كشت مكانيزه برنج است.
سالانه يك ميليون و 200 هزار تن شلتوك از اراضي شاليزاري گيلان برداشت مي شود؛ اين استان بزرگترين توليدكننده ارقام بومي و باكيفيت برنج در كشور است و با 238 هزار هكتار اراضي شاليزاري، رتبه اول كشور را از لحاظ سطح زيركشت و همچنين رتبه دوم توليد برنج را به خود اختصاص داده است.
ارقام هاشمي، علي كاظمي، صدري، حسني و ديلماني جزو رقم هاي كيفي و ارقام گوهر و سپيدرود جزو رقم هاي پرمحصول است كه در شاليزارهاي گيلان كشت مي شود. بيشترين رقم هاي كشت شده برنج در اين استان، رقم هاي كيفي هاشمي و علي كاظمي است كه افزون بر 85 درصد محصول برنج گيلان را شامل مي شود. بيشترين سطح زيركشت برنج در استان در شهرستان‌هاي رشت و صومعه سراست.
7296/2007/