دستگاه ارزیابی و بهبود هماهنگی اداركی - حركتی در بیرجند ساخته شد

بیرجند - ایرنا - نخستین بار در ایران دستگاه ارزیابی و بهبود هماهنگی اداركی - حركتی توسط عضو هیات علمی دانشكده علوم ورزشی دانشگاه بیرجند ساخته شد.

محمد یوسفی مخترع این وسیله و عضو هیات علمی دانشكده علوم ورزشی دانشگاه بیرجند روز دوشنبه به خبرنگار ایرنا گفت: این دستگاه نوعی كمك كننده به بهبود و ارزیابی افراد فلج مغزی است كه در راه رفتن مشكلاتی دارند و موجب تحریك عضلانی در آنها می شود.
وی اظهار داشت: این سیستم مجهز به عینك هوشمند بوده كه دید را كنترل می كند و یك حسگر كف پایی دارد و جریان برق آن با حركت پا ایجاد می شود.
عضو هیات علمی دانشكده علوم ورزشی دانشگاه بیرجند بیان كرد: افراد فلج مغزی نمی توانند از حسگرهای عمقی مفاصل برای كنترل حركت خود به خوبی استفاده كنند و این سیستم برق ضعیفی در كف پا ایجاد كرده و اغتشاش خفیف در مفاصل بدن ایجاد می كند و عینكی در این دستگاه وجود دارد كه دید را محدود كرده و اتكای بیماران را به بینایی كم می كند تا بتوانند از حسگرهای عمقی خود استفاده كنند.
یوسفی گفت: حیطه كاری من بیماران فلج مغزی است و بنا داریم كلینیك آنالیز راه رفتن برای بیماران را در بیرجند راه اندازی كنیم.
7559 * 6054