دومين نشست با سفيران كشورهاي اروپايي برگزار مي شود

تهران- ايرنا- عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس از برگزاري دومين نشست اين كميسيون با سفيران كشورهاي اروپايي در تهران در روزهاي آتي خبر داد و گفت: در اين نشست گزارشي از عملكرد كشورهاي اروپايي در راستاي اجراي تعهدات دريافت مي شود.

به گزارش خانه ملت، «شهروز برزگر كلشاني» امروز- دوشنبه- در گفت و گويي اظهارداشت: كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در روزهاي آتي با برگزاري دومين نشست خود با سفراي كشورهاي اروپايي در ايران نتايج نشست گذشته را بررسي مي كندو از اقدامات جديد اروپايي ها در راستاي اجراي تعهدات آگاه مي شود.
وي با يادآوري اهميت به كارگيري ديپلماسي اقتصادي در جريان سفرهاي «محمد جواد ظريف» وزير امور خارجه به كشورهاي منطقه و برخي كشورهاي تأثيرگذار همچون روسيه، چين، هند و ژاپن اظهار داشت: اين سفرها در راستاي تقويت ديپلماسي اقتصادي و رساندن حرف ملت ايران به گوش جهانيان است.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس افزود: جمهوري اسلامي ايران مذاكره با جامعه جهاني را پذيرفت و در برجام به توافق رسيد و در ايران نيز آن را تصويب كردند اما در نهايت آمريكايي ها بدعهدي كرده و شاهد عدم اقدام عملي از سوي كشورهاي اروپايي بوديم.
برزگر كلشاني خاطرنشان كرد: سفرهاي وزير امور خارجه به كشورهاي تأثيرگذار منطقه در حال حاضر افزايش يافته كه نشان دهنده اين است كه بايد براي برون رفت از وضعيت تحريمي كه برخي كشورها عليه ايران وضع كرده اند، اقدامي در راستاي افزايش همكاري و مناسبات با كشورهاي دوست داشت.

**ديپلماسي پارلماني به كمك ديپلماسي عمومي كشور مي‌آيد
وي در ادامه به فعاليت هاي مجلس در زمينه ارتقاي فضاي دوستي با برخي كشورهاي تأثيرگذار اشاره كرد و گفت: كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در حال طراحي سفرهايي براي اعضاي اين كميسيون و گروه هاي دوستي پارلماني به برخي كشورهاي مهم منطقه و آسيايي است تا ابزار ديپلماسي پارلماني به كمك ديپلماسي عمومي كشور بيايد.
سيام*3061** 1336