سخنگوی شورای تهران: برخی شهرداران مناطق به مشكلات مردم توجه ندارند

تهران- ایرنا- علی اعطا سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به بی توجهی برخی شهرداران مناطق نسبت به حل مشكلات شهروندان در توئیتر خود نوشت: شورا و شهردار در برابر بی توجهی به مشكل شهروندان تسامح نخواهند كرد.

به گزارش ایرنا، وی شب گذشته توئیت كرد: گاهی برای رفع مشكل شهروندی، از شهردار منطقه پیگیری مكرر كرده و در معدودی مناطق با انبوه بی توجهی مواجه شده ام.
اعطا خاطرنشان كرد: مدیری كه در برابر عضو شورا كه ناظر بر فعالیت اوست چنین می كند، با ارباب رجوع چه خواهد كرد؟
سخنگوی شورای شهر تهران تصریح كرد: شورا و شهردار، در برابر بی توجهی به مشكل شهروند تسامح نخواهند كرد.
تهرام/9343//1348