تيم داري شهرداري بوشهر مغاير برنامه ششم توسعه نيست

بوشهر- ايرنا- رئيس شوراي اسلامي شهر بوشهر گفت: تيم داري شهرداري در ليگ برتر نمي تواند به عنوان مغاير برنامه ششم توسعه تلقي شود.

به گزارش ايرنا، ابوذر دهدار روز دوشنبه در نشست علني شوراي شهر بوشهر افزود: در برنامه ششم توسعه هزينه دستگاه هاي دولتي براي ورزش حرفه اي ممنوع شده ولي اين مهم براي شهرداري بوشهر و تيم شاهين صدق نمي كند.
وي بيان كرد: شهرداري بوشهر با منبع اعتبارات عوارض آلايندگي كه مقوله اي خارج از رديف اعتبارات عمومي دولت بوده قصد حمايت از شاهين دارد.
دهدار تاكيد كرد: عوارض آلايندگي علاوه بر اينكه در رديف اعتبارات عمومي دولت قرار ندارد جريمه پرداختي دستگاهي مانند وزارت نفت در قبال آلودگي براي منطقه است.
وي اظهار داشت: همچنين شمار قابل توجهي از تيم هاي ليگ برتري مانند استقلال و پرسپوليس و يا برخي از تيم هاي استان همجوار نيز اكنون به نوعي از بودجه دولتي استفاده مي كنند كه اين روند بايد براي شاهين بوشهر نيز محقق شود.
دهدار افزود: با اين شرايط به نظر مي رسد تصميم گيري در مورد تيمداري شهرداري بوشهر نيازمند برگزاري نشست هاي تاثيرگذارتري توسط دستگاه هاي متولي است.
وي اظهار داشت: در اين ارتباط انتظار است با تداوم پيگيري هاي نماينده ولي فقيه در استان، استاندار، مجمع نمايندگان در مجلس شوراي اسلامي، نهادهاي نظارتي مانند بازرسي كشور با درنظر گرفتن تمامي ابعاد و بويژه پيامدهاي احتمالي ناشي از حمايت نكردن از تيم شاهين در اين مورد تصميم مناسبي لحاظ كنند.
ديگر عضو شوراي اسلامي شهر بوشهر گفت: در شرايط كنوني تنها راه براي حمايت از تيم شاهين توسط شهرداري گرفتن مجوز يكساله از وزارت كشور است كه مسئولان استان بايد اين مهم را با جديت هر چه تمام دنبال كنند.
ندا عبدالله زاده افزود: تيم شاهين بوشهر از ليگ يك به ليگ برتر آمده و شاكله اين تيم براي سطح نخست فوتبال كشور هنوز شكل نگرفته از اين رو بايد با سرعت بيشتري اين موضوع پيگيري و وقت بيش از اين تلف نشود.
وي تاكيد كرد:در هزينه شدن اعتبارات دولتي براي دو تيم مطرح پايتخت عمومي بودن اين تيم ها مستند شده ولي بايد مسئولان بدانند كه شاهين نيز در بوشهر براي مردم جنبه عمومي دارد.
6043/7212