احكام كارگزینی و افزایش حقوق سال 98 فرهنگیان صادر شد

تهران- ایرنا- معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با صدور اطلاعیه ای جزئیات صدور احكام كارگزینی و افزایش حقوق سال 98 فرهنگیان را تشریح كرد.

به گزارش روز دوشنبه معاونت رسانه و ارتباطات وزارت آموزش ‌و پرورش، در این اطلاعیه آمده است: با توجه به انتشار برخی اخبار در مورد افزایش حقوق تمامی كاركنان مشمول ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان كه دوره كارآموزی خود را سپری كرده و از مهرماه 1397 حكم پیمانی آنان صادر شده است و همچنین دانشجو معلمانی كه اكنون در دانشگاه های فرهنگیان و شهیدرجایی به تحصیل اشتغال دارند، توضیحاتی ارائه می شود.
این اطلاعیه آورده است: معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع در اجرای تصویب نامه 31 فروردین سال جاری هیات وزیران، فرآیند صدور احكام پرسنلی و اعمال ضریب افزایش حقوق سال جاری را براساس مفاد تصویب نامه یاد شده آغاز كرده و اكنون در مراحل پایانی این امر به سر می برد.
معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در این اطلاعیه تاكید كرده است: تمامی كاركنان مشمول ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان كه دوره كارآموزی خود را سپری كرده و از مهرماه 1397 حكم پیمانی آنان صادر شده است، همانند سایر كاركنان وزارت آموزش و پرورش قلمداد شده و احكام پرسنلی آنان با اعمال ضریب افزایش حقوق ذیربط به زودی صادر می شود.
این اطلاعیه افزود: دانشجو معلمانی كه اكنون در دانشگاه های فرهنگیان و شهیدرجایی به تحصیل اشتغال دارند، حقوق آنان براساس ماده (6) قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش تعیین می شود. با این وجود و در خصوص امكان تسری مفاد بند (ی) تبصره (12) قانون بودجه سال 1398 به افزایش حقوق آنها، مكاتبات و استعلام لازم از سازمان اداری و استخدامی كشور انجام شده و موضوع مورد پیگیری وزیر آموزش و پرورش قرار دارد.
در این اطلاعیه خطاب به فرهنگیان آمده است كه ضمن توجه به قوانین و مقررات ذیربط، این اطمینان را داشته باشند كه همكاران آنان در معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع برای احقاق حقوق همكاران مطابق قوانین و مقررات ذیربط نهایت تلاش را دارند.
دانام**1883**1584