19911 مورد دوقلوزايي در سال گذشته رخ داد

تهران- ايرنا- سخنگوي سازمان ثبت احوال كشور گفت: از يك ميليون و 366 هزار و 509 نفر متولد در سال گذشته، 19 هزار و 911 مورد دوقلوزايي بوده اند.

سيف الله ابوترابي روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: در سال گذشته، همچنين 646 مورد سه قلوزايي و 21 مورد هم چهار قلوزايي و بيشتر در كشور رخ داد.
وي ادامه داد: از اين 21 مورد سه قلوزايي و بيشتر، پنج مورد در اصفهان، سه مورد در فارس و خوزستان، 2 مورد در آذربايجان غربي، يك مورد هم در استان هاي آذربايجان شرقي، اردبيل، تهران، سمنان، كردستان، ايلام، گلستان و همدان بوده است.
ابوترابي اعلام كرد: در سال گذشته 2 مورد پنج قلوزايي داشتيم كه يك مورد در اصفهان و يك مورد هم استان مركزي بود.

* يك ميليون و 366 هزار تولد
سخنگوي سازمان ثبت احوال كشور گفت: سال گذشته يك ميليون و 366 هزار و 509 نفر در ايران متولد شدند و ولادت آنها به ثبت رسيد.
ابوترابي از متولدان سال گذشته 704 هزار و 54 نفر پسر و 662 هزار و 455 نفر هم دختر بودند.
سخنگوي سازمان ثبت احوال گفت: بيش از 99 درصد ولادت ها و 98 درصد از موارد فوت در مهلت قانوني ثبت مي شوند.
وي تاكيد كرد: در حال حاضر مهلت قانوني براي ولادت 15 روز بعد از تولد و مهلت قانوني براي ثبت وفات 10 روز است و هموطنان بايد دقت داشته باشند كه ولادت و وفات را در مهلت قانوني ثبت كنند؛ اگر واقعه ولادت در مهلت قانوني 15 روز ثبت نشود، براي ثبت خارج از اين مهلت افراد هزينه بيشتري را متحمل مي شوند.

* اميرعلي و فاطمه بيشترين نام هاي انتخاب شده در سال گذشته
وي خاطرنشان كرد: در سال گذشته فراوان ترين نام ها در بيش از 10 هزار نفر براي پسران به ترتيب، اميرعلي، محمد، علي، اميرحسين، حسين، ابوالفضل، اميرعباس و محمد طاها بود.
ابوترابي ادامه داد: فراوان ترين نام هاي دختران در بين 10هزار نام دختر هم در سال گذشته شامل فاطمه، زهرا، حلما و زينب بود.

* انتخاب نام با اعلام كننده است
ابوترابي گفت: برابر ماده 20 قانون ثبت احوال كشور، انتخاب نام با اعلام كننده است، براي نامگذاري يك نام ساده يا مركب (مثل حسين، محمدمهدي و مانند آن) كه يك نام محسوب مي شود، انتخاب خواهد شد.
وي ادامه داد: انتخاب نام هايي كه موجب هتك حيثيت مقدسات اسلامي مي‌شود و همچنين عناوين و القاب و نام هاي زننده و مستهجن يا نامتناسب با جنس، ممنوع است. تشخيص نام هاي ممنوع با شوراي عالي ثبت احوال است و اين شورا نمونه هاي آن را تعيين و به اين سازمان اعلام مي كند.
ابوترابي تاكيد كرد: به موجب ماده 20 قانون ثبت احوال و تبصره هاي آن، انتخاب نام هاي در فهرست نام هاي ممنوعه، قدغن است و دارندگان آنها مي توانند با رعايت مقررات مربوطه نسبت به تغيير آن اقدام كنند.
سخنگوي سازمان ثبت‌احوال با اشاره به اعضاي «كميته انتخاب نام» ثبت احوال خاطرنشان كرد: اين كميته براساس مصوبه شوراي عالي فرهنگي تشكيل شده و در آن دو استاد دانشگاه در حوزه دكتراي ادبيات فارسي و ادبيات عرب، 2 نماينده از فرهنگستان ادب و زبان فارسي و سه متخصص از سازمان ثبت‌احوال حضور دارند و نام درخواست شده توسط افراد در اين كميته بررسي شده و در صورت تاييد مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد.
وي اعلام كرد: به منظور رعايت حقوق شهروندي نام هايي كه در فهرست نامگذاري ثبت احوال نيست، مورد بررسي قرار مي گيرد و چنانچه مغاير با قوانين جاري ثبت احوال نباشد، متقاضي مي تواند انتخاب كند.
اجتمام*2181*1834