مهارت آموزي رويكرد اوقات فراغت دانش آموزان در البرز

كرج - ايرنا - مدير كل آموزش و پرورش البرز گفت : ستاد غني سازي اوقات فراغت تابستانه با رويكرد مهارت آموزي در مدارس و كانون هاي فرهنگي تربيتي اين استان تشكيل شد.

سالار قاسمي روز دوشنبه در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: اين ستاد با هدف برنامه ريزي و تدوين برنامه ها براي غني سازي و مهارت آموزي دانش آموزان درايام تعطيلات تابستان 98 در البرز تشكيل شده است.
وي با اشاره به اينكه فصل تابستان بهترين فرصت براي غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان در قالب برنامه هاي آموزشي، فرهنگي ، هنري، مها رتي، ورزشي و ساير فعاليت هاي آموزشي است، خاطرنشان كرد: در اين تعطيلات سه ماهه مي توان بستر شكوفايي استعداد، خلاقيت، مهارت و توانايي ها را براي دانش آموزان بوجود آورد.
وي بيان داشت: در اين ستاد بايد به دنبال برگزاري و اجراي برنامه هاي متنوع و با كيفيت براي غني سازي كلاس هاي پايگاه هاي تابستانه با رويكرد مهارت آموزي براي دانش آموزان در گروه هاي مختلف سني باشيم.
وي از برگزاري اردوهاي دانش آموزي در كنار والدين به عنوان يكي از برنامه هاي مهم پايگاه هاي تابستاني در آموزش و پرورش البرز ياد كرد.
قاسمي با بيان اينكه اوقات فراغت اوقاتي لذت بخش براي كودكان ، نوجوانان و جوانان كه داراي شور و نشاط ويژه اند مي باشد، يادآور شد: لازم است براي ايجاد اين لذت بخشي در كلاس هاي تابستاني براي دانش آموزان نگاه كارشناسي و بدون اجباراز سوي دست اندركاران اوفات فراغت و والدين براي نام نويسي درنوع كلاس تابستاني حاكم باشد.
وي تصريح كرد: براي غني سازي اوقات فراغت در حوزه كاري آموزش و پرورش البرز نياز به مشاركت دستگاه هاي فعال در حوزه ورزش ، امور فرهنگي و مهارت هاي حرفه اي در استان داريم چون شعار كلاس هاي تابستاني در مدارس و كانون ها ي فرهنگي تربيتي در اين استان را هر دانش آموز يك مهارت تشكيل مي دهد.
وي اضافه كرد: اعضاي ستاد غني سازي اوقات فراغت در آموزش و پرورش موظفند با برنامه ريزي ، تدوين برنامه هاي جذاب مناسب گروه سني كودكان و نوجوانان و نياز سنجي زمينه تقويت روحيه ، يادگيري مهارت هاي زندگي ، خود باوري و تلاش كردن براي رسيدن به هدف را در دانش آموزان فراهم آورند.
وي در ادامه به مهارت نداشتن فرزندان در انجام كارهاي بسيار ساده در خانه پرداخت و عنوان كرد: اعضاي ستاد غني سازي اوقات فراغت آموزش و پرورش البرز بايد در پايگاه هاي تابستاني امسال در مدارس با همكاري كارشناسان و مربيان فني حرفه اي زمينه يادگيري مهارت هاي فني - خانگي را براي دانش آموزان در پايه هاي مختلف به خصوص دوره متوسطه را بوجود آورند.
وي برگزاري كارگاه هاي آموزشي و تربيتي براي دانش آموزان و اوليا ، برپايي كلاس هاي قرآني ، طرح هجرت ، ايستگاه هاي آموزشي عقيدتي ، فرهنگي ، هنري، سبك زندگي اسلامي ، صنايع دستي ، رايانه ، آشنايي و ارتباط با فضاي مجازي را از ديگر برنامه هاي پايگاه هاي تابستانه در مدارس البرز ياد كرد.
وي تاكيد كرد: كلاس هاي فعال در پايگاه هاي تابستاني مدارس و كانون هاي فرهنگي تربيتي در البرز با حداقل هزينه داير مي شود چون هدف از تشكيل اين كلاس ها درآمد زايي نيست بلكه مهارت آموزي دانش آموزان است.
استان البرز 460 هزار دانش آموز دارد.
2819/6993