۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۰۸:۲۲
کد خبر 83320419
۰ نفر
اصلاحات، نه تغيير ساختار

تهران- ايرنا- سپاه با تغييراتي كه ايجاد كرده قصد افزايش پويايي خود را داشته و با كنترل تحولات ميداني دست به چنين تغييراتي در مدت زمان كوتاهي زده است. مرور تحولات بين‌المللي و تغيير رفتار دشمنان ايران نيز به خوبي گوياي اين مهم است.

منصور حقيقت‌پور در يادداشتي در روزنامه اعتماد، نوشته است: ادغام معاونت اطلاعات راهبردي با سازمان اطلاعات سپاه اخيرا اتفاق افتاده و حسين طائب به عنوان مسوول اطلاعات انتخاب شد. نخستين موردي كه بايد در رابطه با تغيير و تحولات رخ داده در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در نظر گرفت، اين است كه در اين ارگان نظامي تغييرات ساختاري نشده است بلكه تغييرات رخ داده را مي‌توان ... به عنوان اصلاحات سازماني مدنظر قرار داد و از آن جهت تعريف كرد. سپاه پاسداران از زمان تغيير فرمانده و حضور سرلشكر سلامي در راس اين ارگان نظامي، تلاش داشته تا پويايي خود را افزايش دهد.

سپاه در طول سال‌هاي گذشته با رصد دايمي شرايط توانسته است ارتباط بسيار قابل توجهي با محيط پيراموني خود برقرار كند و همواره تغييرات لازم براي هماهنگي بيشتر با اين محيط را در خود ايجاد كرده است.

با تمام اين موارد بايد يك نكته را در نظر گرفت، آن هم اين است كه تغيير در نفس خود همواره موضوعي مثبت است بنابراين تغييرات يا در عبارتي صحيح‌تر اصلاحات سازماني رخ داده در سپاه نه تنها عيب محسوب نمي‌شود بلكه امري مثبت است و مي‌تواند توان بازدارندگي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را افزايش دهد.

در اين بين به عقيده نگارنده نمي‌توان تغييرات و اصلاحات سازماني رخ داده در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را بر مبناي تهديد جنگ تفسير كرد چرا كه توان بازدارندگي سپاه و به طور كلي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي به حدي است كه عملا سايه هرگونه تهديدي از جمهوري اسلامي دور خواهد شد.

سپاه با تغييراتي كه ايجاد كرده قصد افزايش پويايي خود را داشته و با كنترل تحولات ميداني دست به چنين تغييراتي در مدت زمان كوتاهي زده است. مرور تحولات بين‌المللي و تغيير رفتار دشمنان ايران نيز به خوبي گوياي اين مهم است. ايالات متحده امريكا و وزير امور خارجه اين كشور كه در ابتدا 12 شرط براي مقابله و مذاكره با جمهوري اسلامي مطرح كرده بود، امروز از تماس تلفني با ايران سخن مي‌گويد، اين تغيير رفتار جز در سايه قدرت بازدارندگي ايران و به طور كلي نيروهاي مسلح ايجاد نشده است و بنابراين تغييرات سازماني سپاه به عنوان يكي از ارگان‌هاي نظامي ايران كه در طول سال‌هاي اخير در مواقع مختلف و بحران‌هاي متفاوت در صحنه حضور يافته، مي‌تواند به اين توان بازدارندگي ايران بيفزايد.

*منبع: روزنامه ايران،1398،2،30
**گروه اطلاع رساني**1893**9131