كشف 800 كيلو گوشت و آلايش غير بهداشتي مرغ در آق قلا

گرگان - ايرنا - رييس اداره دامپزشكي آق قلا گفت: 800 كيلوگرم و آلايش غير بهداشتي مرغ از واحدهاي توليد و عرضه اين شهرستان كشف و ضبط شد.

شهريار كتوگ روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي اظهار داشت: اين اقلام در بازديد از مراكز عرضه فرآورده هاي پروتئيني و قصابي هاي شهرستان كشف و با توجه به آلودگي بالاي ميكروبي از چرخه مصرف خارج شد.
وي افزود: براي واحدهاي متخلف در مرحله نخست تذكر كتبي صادر و محصولات آلوده معدوم و در صورت تكرار به مرجع قضايي معرفي مي شوند.
وي بيان كرد: شبكه دامپزشكي با مصاديق تخلف در عرضه غيربهداشتي و كشتار غيرمجاز دام و طيور برخورد قانوني مي كند.
وي با قدرداني از همراهي شهروندان در استفاده از گوشت قرمز سالم و داراي نشان دامپزشكي، ادامه داد: مردم از خريد گوشت و مرغ بدون تاريخ مصرف و فاقد مهر دامپزشكي خودداري كرده و موارد تخلف را به شبكه دامپزشكي آق قلا گزارش كنند.
7333/3091