۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸،‏ ۷:۱۶
کد خبر: 83320382
۰ نفر
عطش سمنان فروكش نكرد

سمنان- ايرنا- ميزان بارش هاي سال زراعي 98-97 در بيشتر نقاط كشور گاه از آمار بلندمدت نيز فراتر رفت، ولي پايداري و شدت خشكسالي سال هاي اخير به حدي است كه اثر آن را از بين نبرده و عطش و تشنگي همچنان پابرجاست.

به گزارش ايرنا، تغيير اقيلم در نقاط مختلف جهان متفاوت است اما در ايران به صورت افزايش دماي هوا و تغيير رژيم بارشي است، به گونه اي كه اين مساله سبب شده تا بارش هاي ملايم، يكنواخت و جامد گذشته به بارش هاي پراكنده و سيل آسا تبديل شود.
تازه ترين گزارش دفتر مركز ملي پايش و هشدار خشكسالي سازمان هواشناسي كشور نشان مي دهد حجم بارش هاي كشور از ابتداي سال آبي 98-97 تاكنون نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته 108.4 درصد و نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت 39.8 درصد افزايش داشت.
به گفته كارشناسان با اينكه كشور شاهد بارندگي هاي مطلوبي در فروردين و ارديبهشت 98 بود، اما خشكسالي هاي چند ساله، با وجود اين بارش هاي سيل آسا، همچنان در نقاط مختلف كشور از جمله استان سمنان تداوم دارد.
تحليل ها و نتايج تحقيقات حاكي از آن است تغييرات اقليم و روند افزايش دما تا سال 2050 ادامه خواهد داشت كه تمام بخش هاي كره زمين را دربرمي گيرد، ولي براي نقاط خشك و نيمه خشك مانند ايران اثرات ملموس تري خواهد داشت.
مهمترين و بارزترين آثار تغيير اقليم در اين سال ها به صورت خشكسالي، افزايش دما، پايداري اوج دماي بالا در تابستان و دماي پايين در زمستان، افزايش پديده هاي جوي و حدي مانند ثبات شديدترين شرايط گرما و سرما و تغييرات ناگهاني دما عنوان مي شود.
به گزارش ايرنا، 40 درصد نوع بارش ها در استان سمنان در دوره بلند مدت 25 ساله رگباري و پراكنده بود كه اين رقم اكنون به بيش از 60 درصد افزايش يافته است.
بارش ها از ابتداي سال زراعي 98-97 تاكنون در استان سمنان از 144.7 ميليمتر فراتر رفت با اين وجود خشكسالي همچنان گريبان گير اين ديار است.
طبق پيش بيني هاي فصلي، هواي تابستان 98 در استان سمنان نسبت به بلندمدت تا يك و نيم درجه سانتيگراد گرم تر مي شود.
تابستان 97 در سمنان گرماي هوا شديدتر از تابستان 96 بود و تا يك و نيم درجه سانتيگراد متوسط دماي هوا افزايش يافت.
از 9.7 ميليون هكتار وسعت استان سمنان 55 درصد مناطق خشك و نيمه خشك است كه با تشديد پديده تغيير اقليم با كاهش بارندگي، كاهش پوشش گياهي، افزايش كانون ‌هاي فرسايش بادي و فرونشست سطح آب‌ هاي زيرزميني، تشديد پديده بيابانزايي در اين استان در سال‌ هاي گذشته گزارش شده است.
سالانه يك ميليارد و 250 ميليون مترمكعب در استان سمنان آب توليد مي‌شود كه با افزايش خشكسالي‌ هاي متوالي، اين استان با كمبود حدود 150 ميليون مترمكعبي آب مواجه است.

** بارش ها در سمنان از 144.7 ميليمتر فراتر رفت
سرپرست اداره كل هواشناسي استان سمنان گفت: ميزان بارندگي هاي اين استان، از ابتداي مهر 97 تا بيست و دوم ارديبهشت 98 به ميزان 144.7 ميليمتر نسبت به مدت مشابه سال گذشته كه 101.7 درصد بود افزايش يافت.
ايرج مصطفوي در گفت و گو با ايرنا افزود: براساس اعلام مركز ملي پايش و هشدار خشكسالي سازمان هواشناسي كشور، اين استان با ثبت بارندگي در سال آبي 98-97 به ميزان ياد شده، افزايش بارندگي به ميزان 47.3 درصد نسبت به بلندمدت دارد.
وي بيان كرد: از ابتداي سال زراعي جاري تا بيست و دوم ارديبهشت امسال ميزان ثبت متوسط بارش استان سمنان 140.3 ميليمتر بود كه اين عدد در مدت مشابه سال زراعي گذشته 71.7 و در بلندمدت 98.2 ميليمتر ثبت شد.
مصطفوي ادامه داد: سمنان در بين استان هاي كشور در شاخص درصد تغيير بارش نسبت به بلندمدت، در شرايط بهتر از ميانه هاي جدول كشوري قرار دارد.
سرپرست اداره كل هواشناسي استان سمنان يادآور شد: استان لرستان با 90.2 درصد و ايلام با 98.3 درصد بيشترين افزايش بارش ها را در مقايسه با بلندمدت در اين بازه زماني دارند و استان هاي كرمان و سيستان و بلوچستان بيشترين كاهش بارندگي در مدت مذكور را نسبت به بلندمدت با 0.2 و 5.1 درصد كاهش دارند.

** بهار سمنان امسال 6 دهم درجه سانتيگراد گرمتر آغاز شد
مصطفوي اظهارداشت: متوسط دماي هواي فروردين 98 در استان نسبت به مدت مشابه بلند مدت 0.6 درجه سانتيگراد گرمتر بود.
وي تاكيد كرد: اين ميزان افزايش متوسط دماي هوا در مقايسه با بلند مدت، عدد بزرگي است كه افزايش مصرف آب و تبخير را به دنبال دارد.
سرپرست اداره كل هواشناسي استان سمنان به اثرات تغيير اقليم در سمنان اشاره و تصريح كرد: شديدترين گرماي تابستان و سردترين زمستان در سال هاي اخير در دهه هاي گذشته رخ داده كه بيانگر اثرات تغيير اقليم در اين استان است.
وي ابراز داشت: افزايش تبخير ناشي از فزوني متوسط دماي هوا منجر به مصرف بيشتر آب در بخش هاي آشاميدني و كشاورزي مي شود.
سرپرست اداره كل هواشناسي استان سمنان بيان كرد: دماي كل كشور در فروردين امسال نسبت به بلند مدت مشابه 0.6 درجه سانتي گراد افزايش يافته است.

** 98.5 درصد مساحت سمنان متاثر از خشكسالي
سرپرست اداره كل هواشناسي استان سمنان گفت: در مجموع 98.5 درصد مساحت استان تحت تاثير خشكسالي براساس شاخص بارش، تبخير و تعرق استاندارد شده دوره 10 ساله تا پايان فروردين 98 قرار دارد.
مصطفوي با اشاره به اينكه 45 درصد مساحت سمنان تحت تاثير خشكسالي شديد است، بيان كرد: 2.8 درصد مساحت استان تحت تاثير خشكسالي خفيف، 29.2 درصد تحت تاثير خشكسالي متوسط و 21.5 درصد عرصه هاي سمنان متاثر از خشكسالي بسيار شديد است.
سرپرست اداره كل هواشناسي استان سمنان يادآور شد: 8.8 درصد از مساحت كل كشور تحت تاثير خشكسالي هاي خفيف، متوسط، شديد و بسيار شديد براساس شاخص بارش، تبخير و تعرق استاندارد شده دوره 10 ساله تا پايان فروردين 98 قرار دارد.

** خشكسالي با وجود بارش ها ادامه دارد
سرپرست اداره كل هواشناسي استان سمنان گفت: خشكسالي هاي چند ساله، با وجود بارش هاي سيل آساي سال 98، همچنان در اين استان تداوم دارد.
وي خاطرنشان كرد: افزايش متوسط بارش هاي سال آبي 97- 98 نسبت به مدت مشابه سال گذشته و بلندمدت، بيانگر آغاز ترسالي نيست.
مصطفوي با اشاره به دو عامل انساني و طبيعي در رخداد پديده تغيير اقليم، بيان كرد: عوامل انساني از جمله توليد گازهاي گلخانه اي و صنعتي شدن سبب تغيير اقليم شده است.
وي با بيان اينكه تغيير اقليم باعث تغيير الگوي بارشي شده است، تصريح كرد: تغيير اقليم بارش هاي ملايم، يكنواخت و جامد در اين استان سمنان را به بارش هاي پراكنده، رگباري و سيل آسا تبديل كرده است.
سرپرست اداره كل هواشناسي استان سمنان، با اشاره به اقليم بياباني و نيمه بياباني استان سمنان، خاطرنشان كرد: تعداد بارش‌هاي شديد در مدت زمان كوتاه و به صورت رگباري تنها از شدت خشكسالي هاي متمادي سال هاي اخير مي كاهد و در بلندمدت بر خشكسالي موثر نيست.
9891/6103/7408