استاندار خراسان شمالي: بساط صف ارزاق بايد از استان برچيده شود

بجنورد- ايرنا- استاندار خراسان شمالي گفت: ايجاد صف براي دريافت اقلام يارانه اي نشان از بي برنامگي دستگاههاي مسئول دارد و بايد بساط اين صف ها از استان برچيده شود.

به گزارش ايرنا محمدعلي شجاعي، عصر يكشنبه در نشست كارگروه تنظيم بازار استان اظهار داشت: ما كاري به بخشنامه ها نداريم و معتقد هستيم عامل اين صف ها و نازيبايي ها، خود ما هستيم و مكلف هستيم هر چه زودتر بساط اين صف ها را برچينيم.
وي افزود: اقلام مختلف مايحتاج مردم همچون گوشت، قند و شكر براي تنظيم بازار توزيع مي شود و دولت مجوز اين اقلام را براي دهك هاي پايين داده است و قرار بوده اين اجناس به دست قشر ضعيف برسد.
شجاعي با بيان اينكه اين قشر داراي شناسنامه بوده و مشخص هستند، گفت: در اين استان حدود 200 هزار نفر زير پوشش نهادهاي حمايتي هستند و قرار بوده اقلام يارانه اي ميان اين اقشار توزيع شود.
وي اظهار داشت: چرا بايد اقلام يارانه اي به صف برده شده و پاي دلالان به اين عرصه باز شود؟

*مهلت يكماهه براي اصناف بدون پروانه
استاندار خراسان شمالي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به فعاليت بدون پروانه برخي صنوف گفت: از هر چهار واحد صنفي استان، يك واحد پروانه ندارد و بر اين اساس، 6 هزار واحد صنفي اين استان بدون پروانه فعال هستند و مالياتي هم پرداخت نمي كنند.
شجاعي افزود: با هماهنگي دستگاه هاي مربوط، در يك ماه آتي بايد تمام واحدهاي بدون پروانه در بازار استان، پروانه دار شوند و با واحدهاي صنفي بدون پروانه برخورد شود.
وي گفت: اتحاديه ها هم بايد در اين باره اقدام كنند.

*قطع آرد مازاد بر مصرف نانوايي ها
استاندار خراسان شمالي همچنين با اشاره به عرضه آرد خارج از شبكه اظهار داشت: متاسفانه آرد مازاد بر مصرف استان، خارج از شبكه توزيع مي شود و بايد جلوي آن گرفته شود.
وي گفت: بايد ميزان نياز و سهميه آرد نانوايي هاي استان بررسي شده و آرد مازاد بر مصرف آنان قطع شود.
شجاعي با اشاره به برخي اظهار نظرها مبني بر بالا بودن شمار نانوايي هاي استان گفت: نبايد بگوييم شمار نانوايي هاي استان زياد است و در اين زمينه، سازمان صنعت، معدن و تجارت بايد با بازاريابي، زمينه فروش نان را فراهم كند.
7185/5132