رئيس نظام پزشكي: دخالت طب سنتي معضلي براي طب جديد است

بيرجند - ايرنا - رئيس شوراي هماهنگي نظام پزشكي خراسان جنوبي گفت: دخالت طب سنتي معضل و مصيبتي براي طب جديد است.

به گزارش ايرنا كاظم قائمي عصر يكشنبه در نشست كارگروه سلامت و امنيت غذايي استان خراسان جنوبي گفت: متاسفانه برخي افراد طب سنتي، طب جديد را رد مي كنند در حالي كه بايد اين طب در كنار طب جديد كار كند نه اينكه بسيار از روش هاي طب جديد را رد كند.
وي گفت: بايد نظارت بيشتري بر فعاليت مراكز طب سنتي استان انجام شود تا اين طب دخالت كمتري در طب جديد داشته باشد در حالي كه با طب سنتي به تنهايي نمي توان بسياري از بيماري ها را درمان كرد.
رئيس سابق دانشگاه علوم پزشكي بيرجند اضافه كرد: متاسفانه برخي افراد در مطب هاي طب سنتي دخالت هايي در طب جديد مي كنند كه در حيطه وظايف آنان نيست و گاهي مردم را گول مي زنند به طور مثال قطع كردن دارو و فقط استفاده از طب سنتي نه تنها باعث درمان نمي شود بلكه براي مردم مشكلاتي را ايجاد مي كند.
وي گفت: گرايش مردم در چند سال اخير به سمت طب سنتي در استان زياد شده است كه بايد نظارت ها بيشتر شود تا براي مردم مشكلي ايجاد نشود.
قائمي بيان كرد: سه عامل ژنتيك، رفتار و محيط در زمينه بروز انواع بيماري ها موثر است كه نمي توان سهم عامل وراثت را در كاهش بيمارها تغيير داد اما سهم رفتارهاي انساني و محيط را مي توان به خوبي تغيير داد.
7556*3028