تفاهم‌نامه همكاری ستاد مبارزه با مواد مخدر و حوزه‌های علمیه امضا شد

قم-ایرنا- تفاهم‌نامه همكاری مشترك بین حوزه‌های علمیه و ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور در امر پیشگیری از اعتیاد در یك بازه زمانی 5 ساله، عصر یكشنبه در جلسه ای در مركز مدیریت حوزه های علمیه در قم به امضا رسید.

به گزارش ایرنا، مدیر حوزه‌های علمیه سراسر كشور در حاشیه این جلسه در جمع خبرنگاران گفت: حوزه در مبحث آسیب‌های اجتماعی نقش ویژه‌ای داشته و بر همین اساس نیز تفاهم‌نامه مشتركی امروز در مساله پیشگیری از مواد مخدر امضا شد.
آیت الله علیرضا اعرافی ادامه داد: از محورهای مهم این تفاهم‌نامه مطالعات و تحقیق در حوزه آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه اعتیاد و آگاهی بخشی به طلاب، اساتید و روحانیت است.
وی عنوان كرد: برای ورود موثر حوزه‌های علمیه در مبحث آسیب‌های اجتماعی محورهای مختلفی دید ه‌شده و كمیته مشتركی نیز در این رابطه تشكیل ‌شده است.
اعرافی ادامه داد: كمیته‌های استانی بر همین محور به‌زودی شكل‌گرفته و یك برنامه 5 ساله نیز برای اجرای درست و دقیق تفاهم‌نامه در نظر گرفته‌شده است.

** دبیركل ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز تصریح كرد: راهبرد اصلی در حوزه مواد مخدر پیشگیری بوده و در راس تمام اقدام های فرهنگی، نهادهای فرهنگ ‌ساز و به‌خصوص حوزه‌های علمیه قرار دارند.
سردار اسكندر مومنی ادامه داد: در این تفاهم‌نامه زمینه‌های اجرا كامال پیش‌بینی‌شده و صرف یك تفاهم‌نامه كلی نبوده و كارگروه مشتركی نیز در تمام استان‌ها بر مبنای آن راه‌اندازی و گزارش‌ها به‌صورت مستمر بررسی می‌شود.
وی عنوان كرد: درعین‌حال كه ستاد مواد مبارزه با مواد مخدر اقدام های پیشگیرانه در زمینه اعتیاد را دنبال می‌كند در مساله مبارزه نیز فعالیت‌های خود را باقدرت پیگیری می‌كند.
وی همچنین در رابطه با راه‌اندازی مركز ماده 16 در ساماندهی معتادان متجاهر اضافه كرد: فاز نخست پارك كرامت قم تا یك ماه آینده آماده بهره‌برداری كامل می‌شود.
7403 / 1175