4465 ميليارد تومان طرح با حضور رييس جمهوري در آذربايجان غربي افتتاح مي شود

اروميه- ايرنا- استاندار آذربايجان غربي با اشاره به سفر قريب الوقوع رييس جمهوري به استان، گفت: در اين سفر 27 طرح با چهار هزار و 465 ميليارد تومان هزينه توسط دكتر حسن روحاني در شهرستان هاي مختلف استان افتتاح مي شود.

«محمدمهدي شهرياري» روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: اين طرح ها در بخش هاي مختلف نيرو، جهاد كشاورزي، ارتباطات و زيرساخت هاي ورزشي در نقاط مختلف استان از جمله منطقه آزاد ماكو به بهره برداري مي رسد.
وي اضافه كرد: افتتاح چهار طرح علمي خدماتي در منطقه آزاد ماكو، ورزشگاه پنج هزار نفري سلماس، سالن ورزشي فيرورق، سالن تيراندازي و سالن زورخانه خوي، طرح هاي توسعه اينترنت به ويژه در روستاها، طرح هاي عمراني، اقتصادي و توليدي بخش كشاورزي، خطوط شبكه آبياري و زهكشي سدهاي كرم آباد و سيلوه از جمله اين طرح ها به شمار مي رود.
وي بيان كرد: آبگيري سد كرم آباد پلدشت، افتتاح سرريز، تونل آبرسان، سيستم انحراف، برج آبگير سد سردشت و تصفيه خانه هاي آب شرب اين شهر و بند بويلاپوش از ديگر طرح هاي افتتاحي در سفر هفته جاري رييس جمهوري به آذربايجان غربي است.
استاندار آذربايجان غربي با اشاره به سرمايه گذاري هاي قابل توجه دولت تدبير و اميد در استان طي سال هاي گذشته، ادامه داد: سرمايه گذاري هاي دولت در اين استان طبق بررسي هاي صورت گرفته به بيش از 15 هزار ميليارد تومان مي رسد كه رقمي قابل توجه است.
«شهرياري» به سرمايه گذاري 6 هزار ميليارد توماني دولت در بخش آب و خاك و چهار هزار و 700 ميليارد توماني در حوزه احياي درياچه اروميه اشاره كرد و گفت: رييس جمهوري به علت اهميت طرح هاي افتتاحي پيش رو براي دومين بار طي 6 ماه گذشته به آذربايجان غربي سفر مي كند تا طرح هاي قابل توجه توسعه بخش آب و محروميت زدايي استان به بهره برداري برسد.
وي با اشاره به نگاه ويژه توسعه اي دولت به منطقه آزاد ماكو افزود: در اين سفر يكهزار و 500 ميليارد تومان طرح مربوط به اين منطقه به بهره برداري مي رسد كه رقمي قابل توجه به شمار مي رود.
به گزارش ايرنا قرار است دكتر حسن روحاني طي هفته جاري با سفر به شهرستان ماكو طرح هاي مربوط به اين منطقه و همچنين طرح هاي توسعه ديگر شهرستان هاي استان را با استفاده از ويدئو كنفرانس افتتاح كند؛ اين حضور پربركت، سومين سفر دكتر روحاني به آذربايجان غربي خواهد بود.
2093/3072