5 درصد ماليات بر ارزش افزوده  سفرهاي هوايي بين شهري حذف شد

تهران- ايرنا- عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: چون در لايحه ماليات بر ارزش افزوده، 9 درصد ماليات از سفرهاي هوايي اخذ مي شود، 5 درصد ماليات بر ارزش افزوده را از اين سفرها حذف كرديم.

سيد فريد موسوي روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار سياسي ايرنا افزود: دور دوم بررسي لايحه ماليات بر ارزش افزوده در كميسيون اقتصادي برگزار شد كه در اين جلسه نظرات شوراي عالي استان ها استماع شد.
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلام شهر در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه به طور مفصل در خصوص لايحه ماليات بر ارزش افزوده بحث و بررسي صورت گرفت، ادامه داد: در حال حاضر شهرداري ها براي سفرهاي درون شهري 5 درصد ماليات از كل مبلغ بليط اخذ مي كنند، ولي با توجه به اينكه در لايحه ماليات بر ارزش افزوده 9 درصد ماليات از سفرهاي هوايي اخذ مي شود 5 درصد ماليات بر ارزش افزوده را از اين سفرها حذف كرديم.
وي اضافه كرد: در شور دوم ادامه بررسي ماليات بر ارزش افزوده چند ماده كه از پيشنهادات شوراي عالي استان ها بود در دستور كار كميسيون اقتصادي قرار گرفت و در لايحه گنجانده شد. شهرداري ها از بليط هاي بين شهري مانند قطار، اتوبوس و هواپيما 5 درصد عوارض مي گرفتند، اين پنج درصد كما في السابق پا بر جاست و تغييري نكرده است.
سيام*1744*1193