آيين‌نامه طرح حمايت از شركت‌هاي نوپا در اقتصاد ديجيتال تصويب شد

تهران- ايرنا- هيات وزيران در جلسه امروز خود به رياست حجت الاسلام والمسلمين روحاني رئيس جمهوري، سند توسعه اقتصاد ديجيتالي را با هدف تشويق و حمايت از كسب و كارهاي نوپا در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات به تصويب رساند.

به گزارش روز يكشنبه پايگاه اطلاع رساني دفتر هيات دولت، براساس اين آيين نامه، كسب و كارهاي نوپا در اقتصاد ديجيتال از مقررات حاكم بر نظام اداري كه براي شركت‌هاي بزرگ مقياس طراحي شده است، مستثني و با مقرراتي ساده‌تر و متناسب با دوره گذار مواجه مي‌شوند. به ويژه در صورت شكست احتمالي، مخاطره تعهدات مالياتي، تامين اجتماعي و ... براي اين كسب و كارهاي نوپا كاهش يافته و انگيزه اين شركت‌ها براي آغاز و رسميت بخشيدن به فعاليت‌هايشان تقويت خواهد شد.
با ساماندهي شركت‌هاي نوپا در اقتصاد ديجيتال، امكان ارزيابي و نظارت دولت بر اين كسب و كارها آسان‌تر مي‌شود.

** تصويب «سند ملي كار شايسته و سياست هاي اشتغال مبتني بر سند ملي كار شايسته»
دولت به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اتاق تعاون و سازمان برنامه بودجه كشور و به استناد قانون برنامه ششم توسعه «سند ملي كار شايسته و سياست هاي اشتغال مبتني بر سند ملي كار شايسته» را به تصويب رساند.
اين سند با هدف نيل به رشد و توسعه اقتصادي بر پايه عدالت نسبت به اعمال سياست هاي اشتغالي، مهارت افزايي و ارتقاي دانش حرفه اي و حمايت از مشاغل كوچك خانگي و دانش بنيان و مبتني بر كاهش نرخ بيكاري حداقل به ميزان هشت درصد سالانه در طول سال هاي اجراي قانون برنامه تنظيم شده است.

** تمديد فهرست مناطق كمتر توسعه يافته و بد آب و هوا براي برقراري فوق العاده‌هاي كاركنان دولت
هيات وزيران به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور با تنفيذ فهرست پيشين مناطق كمتر توسعه يافته و بد آب و هوا براي برقراري فوق العاده كاركنان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري در طول برنامه ششم توسعه تا زمان به‌روزرساني فهرست دهستان‌ها و روستاها در اين مناطق موافقت كرد.

** معاونت امور زنان و خانواده مكلف به ارائه طرح جامع توانمندسازي زنان سرپرست خانوار شد
در ادامه هيات وزيران، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري را مكلف كرد تا در راستاي اجراي برنامه ششم توسعه، طرح جامع توانمندسازي زنان سرپرست خانوار را تهيه نمايد.

** تصويب فهرست لوايح اولويت دار در جلسه هيات وزيران
فهرست لوايح اولويت دار براي تصويب در مدت باقي مانده در مجلس دهم، از ديگر مواردي بود كه در جلسه امروز هيات وزيران به تصويب رسيد.
سيام**1751*1193