تكميل قطار شهري تبريز توسعه تمام شهرهاي آذربايجان را در پي دارد

تبريز- ايرنا- نماينده مردم بناب در مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر ضرورت توجه ويژه به پروژه عظيم قطار شهري تبريز، گفت: تكميل قطار شهري در شهر تبريز به عنوان مركز آذربايجان بدون شك توسعه تمام شهرهاي آذربايجان را در پي دارد.

ضياءاله اعزازي روز يكشنبه در بازديد از سازمان قطار شهري تبريز و حومه افزود: پروژه مترو تبريز تنها يك پروژه شهري نيست بلكه به عنوان يك پروژه مهم استاني بايد قلمداد شود.
وي ضمن اعلام همراهي نمايندگان به منظور پيشبرد اهداف و برنامه‌هاي قطار شهري تبريز ادامه داد: به عنوان نماينده مردم در مجلس قول كمك و پيگيري‌هاي لازم را مي دهم.
مديرعامل سازمان قطار شهري تبريز و حومه نيز با اشاره به آخرين اقدامات صورت گرفته در خطوط يك، دو، سه و چهار قطار شهري تبريز، گفت: با وجود تمام محدوديت ها و شرايط سخت اقتصادي تلاش كرده ايم كه پروژه سرپا باشد.
مصطفي مولوي از برنامه ريزي هاي صورت گرفته به منظور بهره برداري از تمام مسير خط يك قطار شهري تبريز تا پايان سال جاري خبر داد و افزود: تلاش مي‌كنيم تا همچون گذشته با چند ايستگاه عبوري امسال قطار را به خط پاياني لاله برسانيم.
با توجه به حجم وسيع مسافرت هاي درون شهري تبريز و ضرورت استفاده از سيستم حمل ونقل ريلي در جهت كاهش مشكلات ترافيكي اين شهر، براي اولين بار در دي ماه 1369، موضوع مطالعه واحداث قطار شهري در مجلس شوراي اسلامي مطرح شد ولي با مسكوت ماندن موضوع، بالاخره سازمان قطار شهري تبريز در سال 1379 تأسيس و مطالعات امكان سنجي خطوط قطار شهري تبريز در اواخر سال 1380 آغاز شد.
احداث خط يك قطار شهري تبريز در سال 1381 آغاز شد و در جلسه شصت وپنجم شوراي عالي ترافيك، در دي ماه 1385 احداث ساير خطوط درون شهري تبريز وخط حومه اي تبريز – سهند به تصويب رسيد كه شامل 4 مسير به طول 70 كيلومتر با 70 ايستگاه و يك خط برون شهري از تبريز به شهرك سهند به طول حدود 20 كيلومتر است.
/3071/6120