فرماندار سراب: ارتقاي نشاط اجتماعي جامعه اولويت باشد

تبريز- ايرنا- فرماندار شهرستان سراب با تاكيد بر اينكه ارتقاي نشاط اجتماعي بايد اولويت باشد، گفت: تناقض بين زندگي مدرن و تفكر سنتي در جامعه موجب بروز اختلاف نظر مي شود، بر اين اساس با برنامه ريزي درست و كسب علم، متناسب با فن آوري جديد، اجازه ورود بحران به جامعه را ندهيم.

به گزارش ايرنا، ايرج ثقفي روز يكشنبه در جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: ارتقاي نشاط اجتماعي و از بين بردن دغدغه ها در جامعه بايد در اولويت امور قرار گيرد و نياز است كه همايش هاي خانوادگي در جامعه براي اقشار مختلف مردم برگزار شود، زيرا هر چه ميزان نشاط اجتماعي بيشتر شود ، گرايش مردم به سمت مواد مخدر نيز كمتر مي شود.
وي با اشاره به اينكه هر مقطع سني مقتضيات خاص خود را دارد، افزود : اقشار جامعه با يك ديدگاه نمي‌تواند مثمر ثمر باشد و فرهنگ سازي براي نوجوانان در مقايسه با يك فرد ميانسال فرق مي كند و بايد رعايت شود و ما بر اساس مقطع سني و اجتماعي، برنامه ريزي فرهنگي و اجتماعي متناسب با آن دوران را بايد انجام دهيم.
ثقفي افزود: افراط و تفريط در مسائل اجتماعي موجب بروز اختلاف نظر و تنش مي شود، بر اين اساس نمي توان با تندروي هاي نابجا بحران مواد مخدر را رفع يا با سهل گيري موجب افزايش مواد مخدر در جامعه شد؛ بنابراين با برنامه ريزي و كار اصولي و رعايت تعادل متناسب با موقعيت جامعه مي توان به نتيجه خوبي رسيد.
فرماندار شهرستان سراب همچنين گفت: با توانمندسازي آموزش و پرورش و تربيت دانش آموزان مي توان اثر بخش بود و با توزيع و پخش مواد مخدر مقابله كرد.
ثقفي ادامه داد: آگاه سازي مردم توسط نهاد آموزش و پرورش مي‌تواند تاثيرگذارتر از ديگر عرصه ها باشد و آموزش مبارزه با مواد مخدر همراه با تعامل و برنامه‌ريزي مكمل يكديگرند و با هماهنگي اين موارد مي‌توان به توسعه يافتگي در اين بخش رسيد.
فرماندار شهرستان سراب با اشاره به اينكه قانون‌گرايي مبناي توسعه يافتگي است، گفت: با رعايت قانون مي توان به نتيجه مطلوب و مورد نظر در امورات محوله رسيد.
ثقفي افزود: هر كاري اصولي دارد بر اين اساس با رعايت اصول و قانون مي توان به نتيجه مورد پسند و توسعه گرايانه رسيد بر اين اساس آگاهي رمز موفقيت است.
3093/518