آبگرفتگی برخی روستاها در خوزستان تا خرداد ادامه می یابد

اهواز - ایرنا - مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به پایدار شدن شرایط سدهای استان گفت: سیلاب در روستاهایی كه هنوز دچار آبگرفتگی هستند در خسرج حمیدیه تا 10 روز آینده و در روستاهای دشت آزادگان تا آخر خرداد فروكش می كند.

فرهاد ایزدجو روز یكشنبه در گفت وگو با ایرنا با بیان اینكه سیلاب در بیشتر مناطق خوزستان فروكش كرده بیان كرد: 2 روستای حمیدیه در مسیر خسرج و سه روستای دشت آزادگان كه در محدوده پخش سیلاب قرار دارند، هنوز دچار آبگرفتگی هستند.
وی افزود: خروجی سدهای خوزستان در حد قابل تحمل و ورودی سدها نیز كاهش یافته است همچنین بر اساس آمار تاریخی ، بارش خاص و قابل توجهی در خرداد نشان نمی دهد.
ایزدجو گفت: خروجی سد دز در روز یكشنبه 650 مترمكعب درثانیه، سد كرخه 470 مترمكعب درثانیه (و خروجی آن به دشت عباس 70 مترمكعب درثانیه)، سد گتوند علیا 570 مترمكعب درثانیه و سد مارون 23 مترمكعب درثانیه است.
ایزدجو اضافه كرد: حجم ذخیره سد كرخه 5.6 میلیارد مترمكعب، سد دز 2.6 میلیارد مترمكعب، سد گتوند 4.3 میلیارد مترمكعب و سد مارون 1.1 میلیارد مترمكعب است.
وی خاطرنشان كرد: سیلاب در حال عقب نشینی از روستاهاست و پیش بینی می شود روستاهای حاشیه كرخه در منطقه خسرج كه هنوز آب برخی از آنها تخلیه نشده تا 10 روز آینده به شرایط عادی بازگردند.
به گفته وی بر اساس مصوبات ستاد بحران خوزستان ایجاد دسترسی و جلوگیری از ورود آب به زمین های پنج روستا و تخلیه آب برای اسكان در 2 روستای منطقه خسرج به سازمان آب و برق واگذار شده بود كه انجام شده است.
ایزدجو همچنین با بیان اینكه وضعیت شهرهای آبادان و خرمشهر به حالت طبیعی بازگشته گفت: آب تالاب شادگان نیز عقب نشینی كرده و زیرگذرهای جاده ماهشهر به آبادان كه آب تالاب را به دریا و خوریات منتقل می كرد، بزودی مسدود خواهد شد تا آب تالاب تخلیه نشود و حفظ شود.

** سه راهكار برای سیلاب هورالعظیم
مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان در ادامه با اشاره به تراز نرمال سد كرخه در 220 متر از سطح دریا گفت: هم اكنون تراز سد كرخه 222 متر بوده و این سد 700 میلیون مترمكعب حجم خالی تا تراز حداكثر سیلابی دارد.
وی افزود: بر اساس برنامه ریزی انجام شده با خروجی 400 تا 450 مترمكعب درثانیه تخلیه از سد كرخه، تا پایان شهریور (ابتدای سال آبی آینده) به تراز دستورالعمل بهره برداری خواهیم رسید.
ایزدجو گفت: با وجودی كه ذخیره سد كرخه از تراز نرمال بیشتر و در حالت رقوم سیلابی است، اما هیچ مشكلی بابت پایداری این سد وجود ندارد.
وی همچنین با اشاره به اقداماتی كه در هورالعظیم برنامه ریزی شده، افزود:محاسبات این سازمان آب مازاد را نشان نمی دهد اما بر اساس مدیریت خطرپذیری سه راهكار بررسی شده تا در صورت نیاز سیلاب هورالعظیم از سه خروجی تخلیه شود.
ایزدجو اضافه كرد: تخلیه از كانال «شیردم» به رودخانه كارون، تخلیه از نهر «خیین» به اروندرود و تخلیه از طریق دایك مرزی به عراق كه استاندار خوزستان برای این منظور با كشور عراق مذاكراتی داشته اند پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: محاسبات نشان می دهد آب مازادی در هورالعظیم ایجاد نمی شود و نیازی به تخلیه آب هورالعظیم نیست اما پیش بینی ها برای شرایط اضطراری انجام شده است.
ایزدجو همچنین اظهار امیدواری كرد: امكان تامین آب مورد نیاز به اندازه كافی برای كشت های تابستانه وجود داشته باشد.
وی گفت: كشت های سنتی به اندازه نیاز آب دریافت می كنند و آب زمین های زیرپوشش شبكه های آبیاری و زهكشی نیز در حد ظرفیت شبكه ها تامین می شود.
ایزدجو افزود: لایروبی و افزایش ظرفیت زهكش ها در حال انجام است.
بیش از 50 روز است كه خوزستان درگیر سیلاب شده است. طغیان رودخانه های كرخه، دز و كارون، 244 روستا و بیش از 200 هزار نفر در خوزستان درگیر سیل شدند. هم اكنون با فروكش كردن سیلاب 2 روستای حاشیه كرخه دچار آبگرفتگی هستند.
با وجودی كه اردوگاه های رسمی اسكان سیل زدگان در خوزستان تعطیل شده، همچنان تعدادی از روستاییان دامدار در جنگل های خسرج حمیدیه و تپه های ا... اكبر دشت آزادگان زندگی می كنند.
در زمان سیلاب، خروجی سد دز تا بیش از سه هزار مترمكعب درثانیه و سد كرخه تا بیش از 2 هزار مترمكعب درثانیه افزایش یافته بود.
9754/ 6037