محور يولاگلدي به پلدشت امسال بهسازي مي شود

اروميه- ايرنا- معاون مهندسي و ساخت اداره كل راه و شهرسازي آذربايجان غربي گفت: بهسازي محور يولاگلدي به پلدشت به طول 20 كيلومتر در سال جاري اجرايي مي شود.

ميرعبداله حسيني روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: عمليات اجرايي اين طرح با 220 ميليارد ريال اعتبار در سال جاري انجام مي شود.
وي ادامه داد: اين محور يكي از آنتني هاي منشعب به كريدور غرب در راستاي كاستن ترافيك پايانه مرزي بازرگان است كه بهسازي آن ترافيك جاده اصلي را سر ريز مي كند.
وي تاكيد كرد: اجراي اين طرح موجب تسهيل تردد و كاهش سوانح جاده اي در مسير ارتباطي مي شود.
معاون مهندسي و ساخت اداره كل راه و شهرسازي آذربايجان غربي اظهار داشت: سياست اداره كل در بخش راههاي اصلي افزايش و ارتقاء درجه راه ها با مطالعه استاندارد و حذف نقاط حادثه خيز است.
حسيني ادامه داد: اين امر در راستاي رسيدن به جاده ايمن و كاستن از تلفات جاده اي و روانسازي ترافيك در محورهاي ارتباطي استان است.
وي افزود: با عبور كريدور غرب از آذربايجان غربي به طول 409 كيلومتر، امكان توسعه راههاي اصلي به بزرگراه فراهم شده است.
به گزارش ايرنا، آذربايجان غربي 12 هزار كيلومتر جاده دارد كه حدود هشت هزار كيلومتر آن روستايي و حدود چهار هزار كيلومتر بزرگراه، جاده اصلي و فرعي است.
سالانه حدود 500 نفر در جاده هاي آذربايجان غربي به علت سوانح رانندگي جان خود را از دست مي دهند و حدود 10 برابر اين رقم مصدوم مي شوند.
كريدور غرب از بندر امام خميني (ره) تا مرز بازرگان يكهزار و 430 كيلومتر طول دارد كه حدود 409 كيلومتر از آن در آذربايجان غربي و در حوزه استحفاظي مياندوآب تا بازرگان واقع است و اين مهم، عاملي براي ارتقاي درجه ايمني راه هاي استان به شمار مي رود.
قسمتي از اين كريدور به بهره برداري رسيده و پنج كيلومتر نيز در مياندوآب آماده بهره برداري است و تلاش بر اين است كه در بازه زماني مشخص اين كريدور در سطح استان به طور كامل به بهره برداري برسد كه در توسعه اقتصادي استان و راه هاي ارتباطي بسيار تاثيرگذار خواهد بود.
9918/7129