فشار خون يك ميليون و 100 هزار نفر از مردم فارس اندازه گيري مي شود

شيراز - ايرنا- رئيس دانشگاه علوم پزشكي شيراز گفت: براي اندازه گيري فشار خون يك ميليون و 100 هزار نفر از مردم استان فارس در بسيج ملي فشار خون برنامه ريزي شده است.

دكتر علي بهادر روز يكشنبه در ديدار مدير كل صدا و سيماي استان فارس با تشريح اهداف طرح و پويش ملي مقابله با فشار خون بالا افزود: با توجه به موارد شناسايي شده گذشته در استان فارس پيش بيني مي شود نزديك به 100 هزار مورد با فشارخون بالا در اين بسيج ملي شناسايي شوند.
دكتر بهادر با بيان اينكه سلامت جامعه تغيير نمي كند، مگر اينكه تك تك افراد جامعه با تغيير شيوه زندگي، در سلامت خود بيشترين اثر را داشته باشند، بر نقش كارآمد رسانه ها در افزايش آگاهي مردم و با مشاركت مجموعه سلامت تاكيد كرد.
وي اين امر را موجب كاهش هزينه هاي بهداشت و درمان و صرفه جويي در خريد و راه اندازي تجهيزات پزشكي و دارويي پرهزينه دانست.
رئيس دانشگاه علوم پزشكي شيراز 48 درصد مرگ و مير در استان فارس را ناشي از بيماري هاي مرتبط با فشارخون بالا برشمرد و بسيج ملي كنترل فشارخون و اهداف پيش بيني شده براي اين اقدام ملي را معرفي كرد.
بهادر در ادامه به شمار مرگ هاي سالانه ناشي از فشار بالا اشاره كرد و افزود: شمار مرگ ها از 7.2 ميليون نفر در سال 1990، به 10.7 ميليون نفر در سال 2015 رسيده و به عبارتي، مرگ هاي ناشي از فشار خون در جهان طي 25 سال بيش از 48 درصد افزايش داشته است.
وي با اشاره به پيش بيني 145 مرگ در هر 100 هزار نفر بر اثر فشار خون گفت: بر اساس پيش بيني مطالعاتي ، مرگ و مير سالانه ناشي از فشار خون از 135 مرگ در هر 100 هزار نفر در سال 1990 به 145 مرگ در هر 100 هزار نفر در 2015 رسيده است
بهادر اطلاع رساني و فرهنگ سازي براي پيشگيري را مهمترين جنبه همكاري رسانه ها در اين پويش دانست و گفت: هر تبليغي كه براي افزايش آگاهي و سلامت مردم اطلاع رساني مي شود، مي تواند به عنوان عامل كاهش دهنده در هزينه ها و پيشگيري از هرگونه بيماري تاثيرگذار باشد.
وي به عوامل بيماري زايي همچون آلودگي هاي آب و هوا و سموم كشاورزي و همچنين نقش تغذيه مناسب در كاهش بيماري و پيشگيري از چاقي اشاره كرد و خواست تا با همكاري و درك متقابل تلاش شود اعضاي جامعه به عنوان مهمترين سرمايه كشور، تندرست و سالم باشند.
سيد تقي سهرابي مديركل صدا و سيماي مركز فارس نيز در اين ديدار نسبت به اجراي برنامه هاي مشترك ملي از جمله بسيج ملي كنترل فشارخون اعلام آمادگي كرد و با تاكيد بر اينكه رسانه ملي بايد آموزش محور بوده و براي اطلاع رساني به مخاطب از ابزارهاي مناسب استفاده كند، گفت: معاونت فضاي مجازي سازمان صدا و سيماي مركز فارس داراي ظرفيت مناسبي براي افزايش آگاهي مردم در پيشگيري از بيماري ها و اطلاع رساني در اين پويش ملي است و بايد از اين ظرفيت، با پيوند بين فضاي نوين و فضاي سنتي، به بهترين نحو استفاده شود.
بسيج ملي كنترل فشارخون از 27 ارديبهشت آغاز شده و تا 15 تير با ارائه خدمات غربالگري ادامه دارد.
6113