طرح مدارس حامي در كهگيلويه و بويراحمد اجرا مي شود

ياسوج- ايرنا- مديركل آموزش و پرورش كهگيلويه و بويراحمد گفت: طرح مدارس حامي براي نخستين بار از سال تحصيلي 1399 - 1398 در اين استان اجرا مي شود.

هادي زارع پور روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: هدف از اجراي اين طرح تقويت فرهنگ تعاون و نيكوكاري و گسترش روحيه مشاركت پذيري بين دانش آموزان و فرهنگيان كهگيلويه و بويراحمد است.
وي افزود: 10 مدرسه داراي مشكل كهگيلويه و بويراحمد در زمينه هاي فضا و تجهيزات آموزشي و ورزشي در نخستين مرحله اين طرح زير پوشش حمايتي 10 آموزشگاه برخوردار استان قرار مي گيرد.
زارع پور بيان كرد: معيارهاي اصلي انتخاب مدارس مشمول اين طرح در كهگيلويه و بويراحمد شامل وضعيت علمي، آموزشي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و تربيتي است.
وي عنوان كرد: چنانچه اين طرح در كهگيلويه و بويراحمد عموميت پيدا كند از ظرفيت مدارس برخوردار ديگر استان هاي كشور نيز براي كاهش مشكلات مدارس استان استفاده مي شود.
كهگيلويه و بويراحمد حدود سه هزار مدرسه در مقاطع ابتدايي و متوسطه اول و دوم دارد.
7535/3239