مدارس آموزش از راه دور با رویكرد الكترونیكی توسعه می یابد

تهران- ایرنا- مدیر آموزش از راه دور سازمان مدارس و مراكز غیر دولتی و مشاركت های مردمی از تاسیس و توسعه مدارس آموزش از راه دور با رویكرد آموزش الكترونیكی داخل و خارج كشور خبر داد.

به گزارش روز یكشنبه وزارت آموزش و پرورش، گودرز شاهمرادی اظهار داشت: طرح تأسیس و توسعه مدارس آموزش از راه در سال تحصیلی 99-98 به منظور افزایش پوشش تحصیلی دانش آموزان بازمانده از تحصیل با تكیه بر راهبرد كلان 4 و 7 سند تحول بنیادین مبنی بر توسعه عدالت آموزشی و تربیتی در مناطق مختلف كشور و همچنین بهره مندی از فناوری های نوین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی مبتنی بر نظام معیار اسلامی به استان ها ابلاغ شد.
وی افزود: متقاضیان از ابتدای خرداد ماه 1398 مطابق با دفترچه راهنما نسبت به ثبت نام اقدام كنند.
شاهمرادی همچنین در خصوص نحوه صدور مجوز تأكید كرد: متقاضیان پس از دانلود دفترچه راهنما از سایت مدیریت آموزش از راه دور (http://dei.medu.ir/fa/)، نسبت به تكمیل و تأیید برگه های اطلاعاتی فردی، امتیازبندی و جمع آوری مدارك اقدام و حداكثر تا تاریخ 12/03/1398 به صورت حضوری پرونده را به كارشناسی آموزش از راه دور مستقر در اداره كل استان ها تحویل دهند و رسید دریافت كنند.
به گفته وی 2 برابر تعداد امتیازآورندگان به مصاحبه علمی و تخصصی دعوت می شوند.
شاهمرادی محورهای مصاحبه را نیز آشنایی با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و زیر نظام ها، آشنایی با اقتصاد مدرسه و كارآفرینی، قانون تاسیس و اداره مراكز و مدارس غیردولتی، قانون رسیدگی به تخلفات اداری، آیین نامه های آموزشی دوره اول و دوم متوسط، آیین نامه اجرایی و دستور العمل مالی مدارس، آشنایی با اصول مدیریت آموزشی به ویژه مدیریت مدارس غیردولتی، آشنایی با قوانین و مقررات آموزش از راه دور و آشنایی با اصول آموزش الكترونیكی عنوان كرد.

دانام**9484**1601**