خوابگاه هاي دانشگاه خوارزمي تراكم جمعيت دارد

تهران-ايرنا-معاون دانشجويي دانشگاه خوارزمي گفت: خوابگاه هاي اين دانشگاه در شهر تهران به دليل نياز برخي ساختمان ها به مقاوم سازي با تراكم جمعيت نياز دارد .

احمد زنگانه روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش ايرنا درباره ميزان ظرفيت خوابگاه هاي دانشگاه خوارزمي اظهار كرد: علت تراكم جمعيت در خوابگاه هاي تهران به نياز برخي ساختمان ها مانند ملك مشترك دانشگاه با بانك تجارت به مقاوم سازي بازمي گردد، با انجام مقاوم سازي بسياري از مشكلات سراهاي دانشجويي در تهران برطرف مي شود.
وي افزود: ظرفيت خوابگاه هاي دانشجويي دانشگاه خوارزمي در شهر كرج استاندارد است، دانشگاه در اين خوابگاه ها براي دانشجويان دختر مقطع دكتري اتاق تك نفره در نظر گرفته است.
به گفته زنگانه، ظرفيت خوابگاه هاي دانشجويي در هرسال تحصيلي متفاوت است، چرا كه تعداد دانشجويان شهرستاني نيازمند خوابگاه و فارغ التحصيلان هر دوره از قبل مشخص نيست و ظرفيت ها تحت تأثير اين عوامل قرار دارد.

**اهميت بازسازي ساختمان پروين اعتصامي
اين معاون دانشجويي در ادامه درباره اهميت مرمت ساختمان پروين اعتصامي دانشگاه خوارزمي اظهار كرد: قدمت و معماري اين ساختمان به عصر پهلوي اول بازمي گردد، از اين رو فرهنگي محسوب مي شود.
زنگانه افزود: با توجه به افزايش نرخ مصالح و دستمزد براي مرمت ساختمان پروين اعتصامي و ورود آن به چرخه استفاده دانشگاه به بودجه نياز دارد.
وي با اشاره به بازديد دانشجويان معماري از ساختمان پروين اعتصامي به منظور يادگيري و آموزش يادآورشد: اهميت اين ساختمان به اندازه اي است كه رئيس دانشگاه تخصيص بودجه براي مرمت را از معاون اول رئيس جمهور خواستار شد.

**نرخ غذا تغيير نكرد
معاون دانشجويي دانشگاه خوارزمي همچنين درباره افزايش هزينه غذاي سلف دانشگاه اظهار كرد: هرچند كه نرخ مواد اوليه تهيه غذاي دانشجويان افزايش بسياري داشته است اما دانشگاه تا كنون هزينه اضافي را به دانشجويان تحميل نكرده است.
وي افزود: قيمت غذا براي دانشجويان از 950 تا يك هزار و پانصد تومان متغير است، بيشترين قيمت براي افطاري به دليل مخلفات آن در نظر گرفته شده است.
دانام**9491**1601**